Verhalen en nieuws

We geloven dat de getuigenissen van vervolgde christenen ons aansporen in het volgen van Jezus Christus. We zien het daarom als deel van onze missie om te inspireren met deze verhalen. Ook houden we u op de hoogte van de situatie van de vervolgde kerk.

Verhalen en nieuws:

Mijn Heere stierf voor mijn zonden. Zou ik dan mijn armzalige leven niet geven voor Hem?
Girolamo Savanarola (1498)
Het is veel beter om in de gevangenis te zitten dan om in vrijheid te slapen
Richard Wurmbrand