Privacybeleid


Samenvatting


In dit privacystatement leest je wat SDOK met jouw gegevens doet. Het komt er op neer dat wij je gegevens alleen gebruiken voor die activiteiten waar jij ons toestemming voor geeft. Wanneer je bijvoorbeeld een contactformulier invult, krijg je dus niet standaard onze uitgaven op de mat. Daar zijn twee uitzonderingen op:
 
SDOK wil structurele donateurs inhoudelijk verbonden houden bij ons werk. Daarom sturen wij standaard ons tweemaandelijks magazine naar mensen die een machtiging hebben afgegeven. Natuurlijk kun je de verzending van ons magazine in dit geval gewoon stopzetten.


Wanneer je donateur bent van SDOK of een van onze periodieke uitgaven ontvangt, vragen we een paar keer per jaar om ons werk (extra) te steunen. Dit doen we of per post of via de telefoon. Uiteraard is het mogelijk om je voor deze campagnes af te melden.


Daarnaast bewaren we gegevens zorgvuldig en worden ze niet beschikbaar gesteld aan andere partijen voor commerciële doeleinden. Uiteraard bepaal jij wat SDOK met jouw gegevens mag en wat niet.


Volledig privacystatement


SDOK verwerkt persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, internationaal ook bekend als GDPR) van toepassing. De activiteiten die SDOK uitvoert op het gebied van het verwerken van je gegevens zijn volgens deze wet.

We gaan transparant, eerlijk en zorgvuldig met jouw gegevens om


In dit statement lees je welke gegevens wij verzamelen, bewaren en gebruiken. Ook vertellen we je waarom we dit doen. Uiteraard gaat het om jouw gegevens: jij mag bepalen wat wij mogen gebruiken en wat niet. Onze insteek is om op een transparante, eerlijke en zorgvuldige manier om met jouw eigendom om te gaan. Hoe we dat doen lees je in dit statement.


Uitgangspunten


We verzamelen en verwerken persoonsgegevens met een aantal uitgangspunten. Hier vind je ze:
We verzamelen niet meer gegevens dan dat we nodig hebben voor onze doelstelling.
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Zo worden iemands gegevens uit het systeem
gehaald als hij/zij twee jaar lang geen activiteiten heeft vertoond.
We geven altijd en bij ieder contactmoment of aanmelding (per post, e-mail of telefoon) de mogelijkheid
om je af te melden voor deze uiting. We willen namelijk zoveel mogelijk maatwerk leveren en je optimaal bedienen.
We zorgen voor maximale veiligheid voor het bewaren van je persoonsgegevens.
We verkopen je persoonsgegevens nooit aan derden en gebruiken je gegevens alleen voor onze eigen
activiteiten.
Wanneer jij je gegevens aan ons geeft, vertellen we je altijd waarvoor we die gegevens gebruiken.  


Welke gegevens verzamelen we en waarom?


Van wie
SDOK houdt in haar administratie persoonsgegevens bij van alle betrokkenen van SDOK, namelijk: donateurs, vrijwilligers, ontvangers van onze uitgaven, bezoekers van de website en relaties die op een andere manier (inhoudelijk) verbonden zijn aan SDOK.

Welke gegevens
We verzamelen de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, cookies en geboortedatum.
Deze gegevens verzamelen wij via de website (contactformulieren, inschrijvingen voor uitgaven van SDOK, aanmeldingen als donateur of vrijwilliger), tijdens bijeenkomsten en wanneer iemand contact zoekt met SDOK.

Wat doen we met je gegevens?
Jouw gegevens gebruiken we om onze activiteiten als organisatie uit te voeren. Die activiteiten kunnen we het beste op de volgende manier samenvatting:
Allereerst wil SDOK relaties opbouwen en onderhouden met personen in haar achterban, bijvoorbeeld door
het sturen van periodieke uitgaven.
Als tweede wil SDOK door middel van direct marketing fondsen werven die nodig zijn om de activiteiten
van SDOK te kunnen uitvoeren.

Je gegevens gebruiken wij om het volgende te doen:
Versturen van e-mails (alleen als je je hiervoor hebt aangemeld).
Versturen van ons magazine (wanneer je je hiervoor aanmeldt of als je SDOK structureel steunt) en andere
uitgaven.
Het werven van betrokkenheid, gebed en fondsen voor het werk van SDOK, bijvoorbeeld door middel van
mailingen.
Je voorkeuren voor onze communicatie te noteren.
Donateursadministratie bij te houden.
Overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van een machtiging
aan SDOK.

Voor alle activiteiten geldt dat we streven naar zoveel mogelijk maatwerk. Je kunt per uitgave aangeven wanneer je deze niet wenst te ontvangen.

Beveiliging
SDOK heeft maatregelen genomen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.


Hoe gebruikt SDOK cookies?


SDOK maakt op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor je makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website werkt het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens jouw eerste bezoek aan de website verschijnt.  

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt cookies ook uitschakelen, dit kan je doen tijdens jouw eerste bezoek aan de website, door te klikken op 'Nee, liever niet' in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via jouw browser de cookies uit te schakelen.  

SDOK verzamelt verschillende soorten coockies:

Noodzakelijk/functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. SDOK maakt gebruik van Google Analytics om (anonieme) overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen: Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken en de 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking coockies
SDOK gebruikt tracking cookies op onze website om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee hebben we inzicht in wie onze website bezoekt (interesse, leeftijd en locatie van onze doelgroep(en)). Deze informatie gebruiken we in sommige gevallen om onze doelgroepen te bepalen in Facebook.


Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen


Om ons werk te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig. Uiteraard bepaal jij wat SDOK met jouw gegevens mag en wat niet. Als eigenaar heb je het recht om bijvoorbeeld:
Informatie en inzage te krijgen in welke persoonsgegevens van jou bij SDOK zijn vastgelegd en waarom.
Je gegevens te wijzigen wanneer deze niet correct zijn.
Je gegevens laten verwijderen.

Mocht je een van de bovenstaande dingen willen doen, neem dan contact op met ons secretariaat.

We zijn verplicht om een bewijs van je identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van SDOK.


Vragen?


Heb je vragen over dit privacystatement. Trek gerust aan de bel en neem contact met ons op.