Privacy

We vinden het belangrijk om uw gegevens te beschermen. SDOK heeft een privacybeleid vastgesteld om uw persoonlijke gegevens veilig te stellen.
 
Verzameling van gegevens
Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u zelf doelbewust deze informatie verstrekt, bijvoorbeeld omdat u iets opvraagt of omdat u zich aanmeldt voor een bepaalde service.  Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld.
 
Behandeling van gegevens
Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres of postadres, zullen wij op geen enkele wijze voor welk doel dan ook aan derden ter beschikking stellen, verhuren of verkopen. U kunt zich afmelden voor onze e-mailings door de link te gebruiken die u onderaan elk bericht vindt. U kunt zich afmelden voor de magazines die u van ons per post ontvangt door dit aan ons te melden via onze website, per e-mail, post of telefoon.
 
Overig
SDOK is niet verantwoordelijk voor het beleid of de activiteiten van externe organisaties, die u zou kunnen bezoeken via een link op de SDOK-website. SDOK behoudt zich het recht voor om daartoe bevoegde overheidsinstanties op aanvraag inzage in gegevens te verstrekken, als deze gegevens door de betreffende instanties gebruikt kunnen worden in strafrechtelijk onderzoek.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.