Ons antwoord op vervolgingWereldwijd worden christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK staat naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging. Ook roepen we christenen in Nederland op tot verbondenheid en gebed. We delen de getuigenissen van onze broeders en zusters omdat we geloven dat zij de kerk in Nederland aanmoedigen om de Heere Jezus te volgen.

Ons werk doen we op verschillende manieren.

We steunen direct getroffenen

Vervolging heeft grote impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hun de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen we deze broeders en zusters aan om trouw te blijven in hun geloof.

Lees verder

Kinderen in de vervolgde kerk

Vervolging heeft impact op kinderen. Op jonge leeftijd worden ze geconfronteerd met geweld, angst en eenzaamheid. Wij rusten de nieuwe generatie toe en geven kinderen hoop voor de toekomst.

Lees verder

Toerusting

Vervolgde christenen willen Jezus delen met hun – vaak vijandige – omgeving. Zelf hebben ze niet altijd genoeg middelen en mogelijkheden. SDOK investeert in de toerusting van deze christenen.

Lees verder

We inspireren de kerk in Nederland

We geloven in één Lichaam van Christus, daarom roepen we op tot verbondenheid en gebed. We geven ook de verhalen van vervolgde christenen door. We geloven namelijk dat deze getuigenissen de kerk in Nederland aanmoedigen om de Heere Jezus te volgen. Ongeacht de gevolgen.

Hoe wij u willen inspireren

Onze impact

SDOK steunt jaarlijks duizenden vervolgde christenen. De impact van ons werk delen we graag met u.

Bekijk onze impact

Hoe we werken

SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Lees meer over SDOK