ANBI-gegevens

ANBI-gegevens
SDOK is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan SDOK zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast hoeft SDOK over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

U kunt de ANBI-vermelding van SDOK controleren op de website van de Belastingdienst.

Vanwege de ANBI status is SDOK verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij deze informatie hieronder voor u op een rij gezet.

Naam
Stichting De Ondergrondse Kerk

RSIN-nummer
004315315

Contactgegevens
Zie onze contactpagina.

Samenstelling bestuur
H.J. van der Veen (voorzitter)
C.P. den Bok (secretaris)
W. van Ginkel (penningmeester)
D. Alblas
H.C.M. Nieuwenhuijse-Thijsen

Beleidsplan
Download een pdf met de samenvatting van ons actuele beleidsplan.

Doelstellingen
Elders op deze website leest u meer over onze missie, onze doelstellingen en onze activiteiten.

Beloningsbeleid
Bestuursleden van SDOK vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hun wordt wel gelegenheid geboden om werkelijk gemaakte kosten in verband met hun inzet voor SDOK te declareren.

Ten aanzien van de medewerkers van SDOK is het bestuur van SDOK verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid, de hoogte van de actuele salarissen en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. SDOK gebruikt eigen arbeidsvoorwaarden, waarbij de BBRA salarisschalen (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) worden gehanteerd. Jaarlijks wordt het actuele salaris van de directeur gepubliceerd in het jaarverslag.

Verslag activiteiten
Een verslag van de activiteiten van SDOK vindt u in ons meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording
Ons jaarverslag bevat de jaarrekening van SDOK en een uitgebreide financiële verantwoording.