Zijn mijn giften belastingaftrekbaar?

Uw giften aan SDOK zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat SDOK een ANBI-status heeft. Soms kan het behulpzaam zijn om uw gift in de vorm van een periodieke schenking te doen.

Wanneer kunt u giften aftrekken?
Voor het aftrekken van giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van €60,-. Wat u meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke schenking
Schenkt u meer dan 10% van uw drempelinkomen, dan kunt overwegen om het meerdere boven 10% in de vorm van een periodieke schenking te doen.  Zogenaamde periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van het inkomen, mits deze worden vastgelegd in een schenkingsakte. De belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan periodieke giften.

Periodieke giften vastleggen in overeenkomst
U kunt een periodieke schenking vastleggen via deze overeenkomst. Na het invullen kunt u dit document sturen aan naar SDOK.
Nadat wij de laatste gegevens hebben ingevuld, ontvangt u het voor u bestemde gedeelte van de overeenkomst retour. Met deze overeenkomst kunt u bij de belastingdienst aantonen dat u een periodieke schenking bent aangegaan en is het volledige bedrag van deze schenking aftrekbaar.

Vragen?
Heeft u vragen over het doen van periodieke schenkingen, neemt u dan contact met ons op.