Hoe kan ik bidden?

Soms schieten woorden tekort. Wat moet ik bidden voor vervolgde christenen? We helpen u met tien dingen die u kunt bidden voor vervolgde christenen.
 
Bid dat vervolgde christenen Gods aanwezigheid ervaren (Hebreeën 13:5)

Bid dat ze zich verbonden voelen met het wereldwijde Lichaam van Christus (1 Korinthe 12:20,26).

Bid dat ze Gods troost zullen ervaren wanneer hun familieleden worden gedood, verwond of gevangengezet vanwege hun getuigenis (2 Korinthe 1:3-5).

Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen (Kolossenzen 4:3).  

Bid dat zij moed krijgen om Christus bekend te maken (Filippenzen 1:14).  

Bid dat zijn hun vervolgers zullen liefhebben en vergeven (Mattheüs 5:44).  

Bid dat hun werk geheim zal blijven voor degenen die het willen vernietigen (Handelingen 9:25).  

Bid dat vervolgde christenen zich verblijden in het lijden (Handelingen 5:41).

Bid dat onze broeders en zusters zullen groeien in geloof en volharding (Romeinen 5:3,4,5).

Bid dat ze worden gesterkt door de gebeden van medegelovigen (Judas 20-21).