Onze impact

Voorbeelden van ons werk voor vervolgde christenen

SDOK is wereldwijd actief. Ieder jaar steun SDOK duizenden vervolgde christenen met praktische steun. We geven je een paar voorbeelden:

Medische hulp na bomaanslag

Bij een bomaanslag op christenen Pakistan kwamen meer dan zeventig mensen om en vielen er veel gewonden.

SDOK gaf steun aan vijftien slachtoffers, onder wie Naila. Haar zussen overleden allebei door de aanslag, Naila zelf raakte gewond. De medische hulp voor Naila werd door SDOK betaald. “Het gaat goed met mij, maar er zitten nog bomscherven in mijn lichaam. Volgens de dokter kan het geen kwaad. Ik ben de Heere erg dankbaar dat Hij mij, via jullie, heeft geholpen.”

Opvang van moslimbekeerlingen

Momslimbekeerlingen in het Midden-Oosten hebben te maken met weerstand en bedreiging, vooral vanuit hun directe omgeving.

Neem Mariam. Ze werd geboren in een radicaal moslimgezin en kwam tot geloof. Op haar achttiende verliet ze haar ouderlijk huis. Sindsdien is ze continu op de vlucht. Mariam denkt dat als haar familie haar vindt, dit haar dood kan betekenen. SDOK steunde Mariam en haar gezin.

Motorfietsen in India

Christenen in verschillende deelstaten in India staan onder druk. Met name evangelisten en voorgangers zijn kwetsbaar. Sommigen van hen dienen verschillende gemeenten die ver van elkaar vandaan liggen, in een gebied waar mensen vijandig staan ten opzichte van christenen.

SDOK deelde in 2016 tien motorfietsen uit aan voorgangers. Hiermee kunnen ze sneller en veiliger de afgelegen gemeenten bezoeken die ze dienen. Evangelist Samuel ontving een motorfiets. Elke twee tot drie dagen reist hij ongeveer 600 kilometer om twaalf afgelegen dorpen te bezoeken.

Herbouw van kerken

Geweld in India neemt toe. Zo worden er veel kerken vernield, onder andere het kerkgebouw op de foto. Het gebouw werd verwoest door de plaatselijke overheid, waarschijnlijk na klachten van hindoe-radicalen. SDOK droeg bij aan de herbouw van de kerk.

Vergroot onze impactOok vandaag staat SDOK naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging.
Steun je ons werk met een gift?

Steun vervolgde christenen