Ambassadeurs van SDOKDeze Nederlandse christenen zetten hun talenten en hun netwerk in om namens SDOK de verhalen van vervolgde christenen bekend te maken.

Steven Middelkoop

Als ambassadeur van SDOK wil ik vervolgde christenen een stem geven in Nederland. Als theologiestudent aan de predikant-master van het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU in Amsterdam bereid ik me voor op het predikantschap. Daarnaast geef ik leiding aan de Yona Foundation en de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie. Jongeren hebben dus mijn hart. Daarom maak ik graag de verbinding tussen hun leefwereld hier in Nederland en de ontmoetingen die ik meemaakte met vervolgde christenen in India.
De verhalen van voorgangers en hun echtgenoten raakten me. Zo spraken we een weduwe met haar tienerzoons die door een gewelddadige overval hun vader (predikant) kwijtraakten. Deze en andere verhalen deelde ik in het boekje ‘Christus volgen met vallen en opstaan’ (De Banier, 2018) waarvan de opbrengst is bestemd voor SDOK.

Gert-Jan Schaap

Ik werk als redacteur voor Visie, het wekelijkse omroepblad van de EO. Als ambassadeur bij SDOK zoek ik naar mogelijkheden om de krachtige getuigenissen van vervolgde christenen verder te verspreiden. Wat ik zeer waardeer in SDOK, is dat zij heel goed op de hoogte is van het wel en wee van onze broeders en zusters in de diverse projectlanden. Ook laat zij op allerlei manieren zien hoe wij als Nederlandse christenen iets voor hen kunnen betekenen, en (minstens zo belangrijk!) wat wij van hen kunnen leren. Reportagereizen naar Zuid-Korea (2014) en Pakistan (2017) met SDOK behoren tot mijn meest kostbare herinneringen. Wie vervolgde christenen ontmoet – in het echt, via STEM of bijvoorbeeld via online videogetuigenissen – ziet ten diepste Jezus Zélf in het gelaat: “Wat vervolgt u Mij?”

Maartje Kok

Ik ben Maartje Kok en ik ben 23 jaar. Aangenaam! Ik zit in het laatste jaar van mijn studie GPW (Godsdienst Pastoraal Werk). Namens SDOK geef ik presentaties voor jeugdverenigingen en catechisatiegroepen. Tijdens presentaties deel ik de getuigenissen van vervolgde christenen en we spreken met elkaar ook over de lessen die we van hen kunnen leren. De integere manier waarop SDOK naast vervolgde broeders en zusters staat, raakt me.

SDOK weet de geestelijke lessen van vervolgde christenen ook goed over te brengen op christenen in Nederland. Ik vind het bijzonder om met zekere regelmaat vervolgde christenen te ontmoeten. Inspirerend om te horen hoe God genade geeft in het lijden. Het spoort mij aan om in een postmoderne samenleving te blijven zien op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Ds. H.I. Methorst

Als Hervormd predikant in Nieuwerkerk a/d IJssel spreek ik elke week de bekende woorden uit de Apostolische geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de gemeenschap der heiligen.’ Die woorden zetten me stil bij de ene Kerk die wereldwijd gestalte krijgt. Door dit oude geloofsartikel weet ik me verbonden met mijn vervolgde broeders en zusters.

Als ambassadeur van de SDOK mag ik die verbondenheid bij anderen stimuleren door het delen van de krachtige geloofsgetuigenissen van vervolgde christenen. We hebben elkaar als leden van de wereldwijde Kerk meer dan nodig. Verhalen van vervolgde geloofsgenoten raken me. Ze leren me te zien wat de essentie van christen-zijn is: vreugdevol leven én volhardend lijden in het spoor van de Meester.

Ds. Gerrit Lolkema

Ik werk als predikant voor verschillende kerken. In mijn bediening als predikant ben ik met vervolgde christenen in aanraking gekomen. Ik sprak met vluchtelingen die vanwege hun geloof hun land hebben moeten verlaten. Mijn hart werd geraakt door hun getuigenis. In de kerk in Nederland kunnen we oneindig lang discussiëren en redeneren over geloof en kerk. Dat is niet altijd verkeerd, maar wat Jezus van ons vraagt is een totale overgave aan Hem.  De Koning volgen betekent dat we kunnen zeggen: 'wat ons ook overkomt, het is goed!' Deze totale overgave kunnen we leren van christenen in de vervolging.
SDOK is sterk in het doorgeven van de getuigenissen van deze broeders en zusters. Daarom zet ik me graag in voor het werk van SDOK. Om zo deze getuigenissen te verspreiden en de kerk in Nederland te activeren om in woord en daad broeders en zusters bij te staan.