Ambassadeurs van SDOKDeze Nederlandse christenen zetten hun talenten en hun netwerk in om namens SDOK de verhalen van vervolgde christenen bekend te maken.

Gertruud de Koeijer

In het dagelijkse leven ben ik predikantsvrouw, moeder, voorzitter van de Hervormde Vrouwenbond. Vervolgde christenen hebben al vele jaren mijn hart en mijn aandacht sinds iemand me ooit een boek te lezen gaf over christenen in Noord Korea. Deze verbondenheid is versterkt door mijn reis met SDOK naar Pakistan in 2018. Ik leerde deze gelovigen kennen als mensen die ons gebed nodig hebben maar van wie ik ook veel kan leren. Zij gaan in de voetsporen van Jezus Christus.  Er is sprake van een wederzijdsheid, ik bid voor hen om volharding en om blijvende gerichtheid op Jezus. Zij vragen mij bereid te zijn een prijs te betalen en te volharden in moeilijke omstandigheden. De vraag van een predikant uit Pakistan reist met me mee: ‘Ben je bereid in de voetsporen van Jezus te gaan?’

Als ambassadeur van SDOK geef ik deze lessen graag door omdat ze Bijbelse lessen zijn en van betekenis voor christenen in Nederland.

Steven Middelkoop

Als ambassadeur van SDOK wil ik vervolgde christenen een stem geven in Nederland. Als theologiestudent aan de predikant-master van het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU in Amsterdam bereid ik me voor op het predikantschap. Daarnaast geef ik leiding aan de Yona Foundation en de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie. Jongeren hebben dus mijn hart. Daarom maak ik graag de verbinding tussen hun leefwereld hier in Nederland en de ontmoetingen die ik meemaakte met vervolgde christenen in India.
De verhalen van voorgangers en hun echtgenoten raakten me. Zo spraken we een weduwe met haar tienerzoons die door een gewelddadige overval hun vader (predikant) kwijtraakten. Deze en andere verhalen deelde ik in het boekje ‘Christus volgen met vallen en opstaan’ (De Banier, 2018) waarvan de opbrengst is bestemd voor SDOK.

Gert-Jan Schaap

Ik werk als redacteur voor Visie, het wekelijkse omroepblad van de EO. Als ambassadeur bij SDOK zoek ik naar mogelijkheden om de krachtige getuigenissen van vervolgde christenen verder te verspreiden. Wat ik zeer waardeer in SDOK, is dat zij heel goed op de hoogte is van het wel en wee van onze broeders en zusters in de diverse projectlanden. Ook laat zij op allerlei manieren zien hoe wij als Nederlandse christenen iets voor hen kunnen betekenen, en (minstens zo belangrijk!) wat wij van hen kunnen leren. Reportagereizen naar Zuid-Korea (2014) en Pakistan (2017) met SDOK behoren tot mijn meest kostbare herinneringen. Wie vervolgde christenen ontmoet – in het echt, via STEM of bijvoorbeeld via online videogetuigenissen – ziet ten diepste Jezus Zélf in het gelaat: “Wat vervolgt u Mij?”

Maartje Kok

Ik ben Maartje Kok en ik ben 23 jaar. Aangenaam! Ik zit in het laatste jaar van mijn studie GPW (Godsdienst Pastoraal Werk). Namens SDOK geef ik presentaties voor jeugdverenigingen en catechisatiegroepen. Tijdens presentaties deel ik de getuigenissen van vervolgde christenen en we spreken met elkaar ook over de lessen die we van hen kunnen leren. De integere manier waarop SDOK naast vervolgde broeders en zusters staat, raakt me.

SDOK weet de geestelijke lessen van vervolgde christenen ook goed over te brengen op christenen in Nederland. Ik vind het bijzonder om met zekere regelmaat vervolgde christenen te ontmoeten. Inspirerend om te horen hoe God genade geeft in het lijden. Het spoort mij aan om in een postmoderne samenleving te blijven zien op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Ds. H.I. Methorst

Als Hervormd predikant in Nieuwerkerk a/d IJssel spreek ik elke week de bekende woorden uit de Apostolische geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de gemeenschap der heiligen.’ Die woorden zetten me stil bij de ene Kerk die wereldwijd gestalte krijgt. Door dit oude geloofsartikel weet ik me verbonden met mijn vervolgde broeders en zusters.

Als ambassadeur van de SDOK mag ik die verbondenheid bij anderen stimuleren door het delen van de krachtige geloofsgetuigenissen van vervolgde christenen. We hebben elkaar als leden van de wereldwijde Kerk meer dan nodig. Verhalen van vervolgde geloofsgenoten raken me. Ze leren me te zien wat de essentie van christen-zijn is: vreugdevol leven én volhardend lijden in het spoor van de Meester.

Ds. Gerrit Lolkema

Ik werk als predikant voor verschillende kerken. In mijn bediening als predikant ben ik met vervolgde christenen in aanraking gekomen. Ik sprak met vluchtelingen die vanwege hun geloof hun land hebben moeten verlaten. Mijn hart werd geraakt door hun getuigenis. In de kerk in Nederland kunnen we oneindig lang discussiëren en redeneren over geloof en kerk. Dat is niet altijd verkeerd, maar wat Jezus van ons vraagt is een totale overgave aan Hem.  De Koning volgen betekent dat we kunnen zeggen: 'wat ons ook overkomt, het is goed!' Deze totale overgave kunnen we leren van christenen in de vervolging.
SDOK is sterk in het doorgeven van de getuigenissen van deze broeders en zusters. Daarom zet ik me graag in voor het werk van SDOK. Om zo deze getuigenissen te verspreiden en de kerk in Nederland te activeren om in woord en daad broeders en zusters bij te staan.

Jeffrey Schipper

Als redacteur van het christelijke online medium CIP.nl kom ik wekelijks met vervolgde christenen in aanraking. Berichten over bedreigingen, mishandelingen en moord laten mij niet koud. In november 2018 ging ik in samenwerking met SDOK naar Nigeria om verschillende vervolgde christenen te interviewen. Sindsdien is mijn band met de vervolgde kerk verstevigt. Als ambassadeur van SDOK wil ik hen graag een stem geven. Via CIP.nl heb ik dat herhaaldelijk mogen doen door verhalen te delen. Dit interview met onze Nigeriaanse broeder Gyang maakte bijvoorbeeld diepe indruk en bleef ook in mijn omgeving niet onopgemerkt. De Nigeriareis heb ik één van de hoogtepunten in mijn journalistieke loopbaan genoemd. Wat zou het mooi zijn als veel meer christenen in aanraking komen met het bijzondere werk van SDOK. Daar werk ik met alle plezier aan mee!

Hessel Kramer

Ik ben actief als pastoraal werker in de CGK Ichtus-gemeente op Urk. Veertig jaar geleden is mijn liefde voor de vervolgde kerk ontstaan toen ik betrokken was bij het smokkelen van bijbels naar Oost-Europa. Telkens word ik weer geraakt door de getuigenissen van vervolgde broeders en zusters. Ze laten zien dat je Gods nabijheid kunt ervaren, ondanks moeilijke omstandigheden. Daar kunnen we als Nederlandse christenen veel van leren. Als ambassadeur wil ik graag een stem geven aan vervolgde christenen door het geven van presentaties. Ik heb SDOK leren kennen als een kleinschalige en betrokken organisatie en dat spreekt me erg aan.

ds. Luite-Harm Kooij

Ik ben predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Nieuwleusen en docent theologie aan de hogeschool VIAA te Zwolle. Ik kwam voor het eerst als tiener eind jaren tachtig aanraking met de lijdende kerk. Ik las en vertaalde toen enkele malen brieven van Roemeense voorgangers die ten tijde van Ceausescu in de gevangenis zaten. Hun standvastigheid en geloofsmoed raakten mij. Die verwondering is gebleven en is alleen maar toegenomen. Ik wil de vervolgde kerk niet romantiseren. Ik denk wel dat wij in het vrije Westen heel veel van haar kunnen leren. Ik voel mij hierin verbonden met het werk van de SDOK. Zij probeert op een zorgvuldige en integere wijze een beeld te schetsen van de vervolgde kerk. Het is belangrijk dat wij als christenen in het vrije Westen niet vergeten dat het volgen van Jezus Christus kruisdragen betekent. De reis die ik met SDOK naar Pakistan maakte en de ontmoetingen die ik daar had, heeft dit besef sterker gemaakt dan ooit gemaakt. Ik hoop daarom onder andere een bijdrage te leveren door in themadiensten de lijdende kerk voor het voetlicht te brengen. Ik wil zo werken aan een stuk groei in verbondenheid van christenen in Nederland met de lijdende kerk wereldwijd.