Waarom bidden voor vervolgde christenen?

We geloven dat gebed onmisbaar is in het ondersteunen en bemoedigen van vervolgde christenen. Maar waarom eigenlijk?

1. De Bijbel roept op tot gebed.
Het Woord van God roept ons duidelijk op om te bidden voor christenen die lijden. Naast concrete aansporingen lezen we daar ook hoe God antwoordt op ons bidden.

2. God is de enige die kan redden.
Vervolgde christenen hebben vaak geen uitweg. Ze ervaren dat ze afhankelijk zijn van Gods kracht. Daarom roepen ze tot Hem. Onze broeders en zusters ervaren ook dat God hen niet vergeet. Hij verhoort het gebed.

3. Gebed is een uiting van verbondenheid.
Gebed is voor onze broeders en zusters een uiting van verbondenheid. Ze zijn blij als ze horen dat medechristenen naast hen staan, meelijden en meestrijden. In andere woorden: in gebed ontmoeten de leden van het Lichaam van Christus elkaar.

Hoe kan ik bidden voor vervolgde christenen?