IntegriteitWat is integriteit?


Integer zijn is naast een persoonlijke eigenschap als het goed is ook een eigenschap van een organisatie. Handelingen en gedrag zijn dan in lijn met de waarden en normen van de organisatie en met wet- en regelgeving. Integriteit is daarmee een belangrijk onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van alle medewerkers. In de woorden van schrijver C.S. Lewis gaat het om ‘het juiste doen, ook als er niemand kijkt’.

Integriteit is het juiste doen, ook als er niemand kijkt.


Intern beleid


SDOK heeft een intern integriteitsbeleid, waarin de kaders met betrekking tot integriteit zijn vastgelegd. Het doel is integer handelen te borgen en te bevorderen, en integriteitsschendingen te voorkomen. Wanneer er toch sprake is van (vermoedelijke) integriteitsschendingen, zijn er in het integriteitsbeleid afspraken en procedures met betrekking tot het (intern of extern) melden daarvan vastgelegd.


Gedragscode


SDOK heeft een gedragscode opgesteld, waaraan medewerkers van SDOK zich conformeren. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) het overschrijden van deze gedragscode op enig punt door een van onze medewerkers of andere vertegenwoordigers, kunt u dat melden bij onze integriteitsfunctionaris, door een mail te sturen naar integriteit@sdok.nl. De melding zal vertrouwelijk worden behandeld.


Integriteitsschending


Een melding van een (mogelijke) integriteitsschending wordt door de integriteitsfunctionaris onderzocht en besproken met de directie of – bij betrokkenheid van de directie – met het bestuur. Vervolgens wordt bepaald welke vervolgstappen er gezet worden. Wanneer vervolgonderzoek nodig is, wordt dit uitbesteed aan de externe integriteitscoördinator. Het resultaat hiervan is een extern advies aan directie en/of bestuur. Tijdens het hele proces wordt de melder door de integriteitsfunctionaris op de hoogte gehouden.