Toerusting vervolgde christenen

Toerusting vervolgde christenen
Vervolgde christenen willen Jezus delen met hun – vaak vijandige – omgeving. Zelf hebben ze niet altijd genoeg middelen en mogelijkheden. SDOK investeert in de toerusting van deze christenen.

Dit doen we bijvoorbeeld op de volgende manieren.

Bijbels en christelijke lectuur
Lokale kerken zoeken naar mogelijkheden om hun vijandige omgeving in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarbij hebben ze Bijbels en andere christelijke lectuur nodig. SDOK rust de vervolgde kerk toe met Bijbels en evangelisatiemateriaal.   

“Geef ons de middelen die we nodig hebben, dan zullen wij de prijs betalen voor het gebruik ervan.”


Trainingen
Het is belangrijk dat (nieuwe) gelovigen goed Bijbels onderwijs krijgen. Daarom geeft SDOK via projectpartners bijbelonderwijs aan voorgangers, evangelisten en andere leiders in de vervolgde kerk.

Praktische ondersteuning
Voorgangers hebben praktische middelen nodig om hun werk te kunnen uitvoeren. Soms is dat een vervoersmiddel, bijvoorbeeld een motorfiets. Ook dragen we bij aan het levensonderhoud van voorgangersgezinnen.

Steun dit werk met een gift