Wat is christenvervolging?Wereldwijd worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. Maar waarom eigenlijk?
We vertellen u meer over christenvervolging.

Definitie van vervolging

Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Wereldwijd worden christenen vanwege dit geloof achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord.

Bij SDOK zien we christenvervolging als lijden dat het gevolg is van het geloof in Jezus Christus en het belijden van Zijn Naam.

De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er sprake van actieve geloofsvervolging door de overheid of omgeving. In andere situaties kan de weerstand tegen christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide situaties.

Lees meer over onze visie op christenvervolging

De Bijbel over vervolging

Vervolging is een Bijbels gegeven. Jezus vertelt Zijn volgelingen dat ze vervolgd zullen worden. ‘Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.’ De Bijbel gaat nóg verder en noemt vervolgd worden zelfs ‘genade’ (Fil 1:29).

Aan de slag met het thema vervolging?
Wilt u in groepsverband of alleen aan de slag met het thema christenvervolging? U kunt gebruik maken van ons materiaal voor (bijbelstudie)groepen. Samen leert u wat de vervolgde kerk ons, christenen in Nederland, te zeggen heeft.

Download bijbelstudie

Ons antwoord op vervolging

SDOK gelooft het lichaam van Jezus Christus één lichaam is. Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden vanwege Zijn Naam. We staan we naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen we in verschillende regio's en landen wereldwijd. We werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties.

Lees wat we doen

Vervolging in de praktijk

Vanaf de dood van Heere Jezus worden christenen vervolgd, ook vandaag nog. Midden in het lijden blijven christenen trouw aan hun Heiland, soms zelfs tot de dood. Dat lees je in de onderstaande verhalen. Je kunt ook video's bekijken met verhalen van vervolgde christenen.

Lees de verhalen

Bekijk onze video's