Wat is christenvervolging?Wereldwijd worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. Maar waarom eigenlijk?
We vertellen je meer over christenvervolging.

Direct naar: Wereldkaart   I   Voorbeelden   I   5 redenen voor christenvervolging   I  Christenvervolging in Nederland   I   Hoe kan je vervolgde christenen helpen?

Definitie van vervolging

Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Wereldwijd worden christenen vanwege dit geloof achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord.

Bij SDOK zien we christenvervolging als lijden dat het gevolg is van het geloof in Jezus Christus en het belijden van Zijn Naam.

De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er sprake van actieve geloofsvervolging door de overheid of omgeving. In andere situaties kan de weerstand tegen christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide situaties.

Lees meer over onze visie op christenvervolgingWaar worden christenen vervolgdChristenen worden wereldwijd vervolgd. Natuurlijk is de hevigheid van de vervolging op elke plaats verschillend. De onderstaande kaart geeft je een beeld van de landen en gebieden waar vervolging zichtbaar wordt. Dit is echter niet een volledig overzicht! Omdat vervolging hoort bij het volgen van Jezus, komt het overal terug waar christenen zich bevinden. Het is niet gebonden aan een bepaald aantal landen, maar komt overal ter wereld voor.

In deze landen is christenvervolging het hevigstIn deze landen is christenvervolging het hevigst


Landen en gebieden waar vervolging zichtbaar wordt kun je indelen in twee hoofdgroepen:

Landen met ernstige beperkingen voor christenen (restricted)
Er zijn enerzijds landen met ernstige beperkingen voor christenen. Dit zijn landen waarin broers en zussen in Christus worden lastiggevallen, opgesloten of vermoord vanwege het anti-christelijke beleid van de overheid. Hiertoe behoren ook de landen waar de overheid het bezit of de verspreiding van christelijk materiaal verbiedt. Voorbeelden zijn Noord-Korea en Vietnam.

Vijandige gebieden (hostile)
Vijandige landen en gebieden zijn landen en gebieden waar de regering christenen juist probeert te beschermen. Broeders en zusters in deze gebieden worden stelselmatig vervolgd door hun directe omgeving (familie of buren) en/of extremistische groeperingen. Voorbeelden hiervan zijn Nigeria en Colombia.Vervolging in de praktijk

Vanaf de dood van Heere Jezus worden christenen vervolgd, ook vandaag nog. Midden in het lijden blijven christenen trouw aan hun Heiland, soms zelfs tot de dood.

De verhalen van vervolgde christenen inspireren ons en leren ons hoe we vast kunnen houden aan ons geloof in moeilijke omstandigheden.

Ontvang elke maand een verhaal
Ontvang 1x per maand een verhaal van vervolgde christenen in je mailbox.

De Bijbel over vervolging

Vervolging is een Bijbels gegeven. Jezus vertelt Zijn volgelingen dat ze vervolgd zullen worden. ‘Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.’ De Bijbel gaat nóg verder en noemt vervolgd worden zelfs ‘genade’ (Fil 1:29).

Aan de slag met het thema vervolging?
Wil je in groepsverband aan de slag met het thema christenvervolging? We komen graag bij je langs om te spreken over christenvervolging in de Bijbel met aansprekende voorbeelden van nu.

Nodig een spreker uit

3 voorbeelden van christenvervolgingChristenvervolging uit zich op talloze manieren. De intensiteit van de vervolging van christenen verschilt in elk land of gebied. Ook kan de vervolging per individu verschillen. Hieronder lees je een paar voorbeelden hoe christenen te maken kunnen krijgen met vervolging:

Martelaarschap
De meest radicale vorm van vervolging is de dood. Wereldwijd zijn broeders en zusters slachtoffer van vervolging. Per jaar zijn dit er zeker een paar duizend. Een voorbeeld is de man van Kelly. Hij werd gedood vanwege zijn werk als evangelist in Colombia. Je kunt haar verhaal in de onderstaande video bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=oGcwE0GEJoU
     

Gevangenschap
Duizenden christenen zitten wereldwijd in de gevangenis vanwege hun christelijke getuigenis. Soms enkele maanden, soms voor een veel langere tijd. Broeders en zusters in Noord-Korea brengen soms hun hele leven door in een strafkamp. Gevangenschap vindt meestal plaats in landen waar de overheid het christelijk geloof een halt wil toeroepen. Bounchan uit Laos zat 164 maanden gevangen. Zijn verhaal kun je hieronder bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=UiUBfFwvY6g
   
      
Sociale uitsluiting
Een andere vorm van christenvervolging is sociale uitsluiting. Met name ‘nieuwe’ gelovigen krijgen hier mee te maken. Wanneer iemand zijn of haar oude religie achter zich laat, is er vanuit de directe omgeving vaak onbegrip en vijandschap. Dit kan lijden tot beperkte uitsluiting of zelfs verstoting uit de lokale maatschappij.

Dit overkwam ook Sumaya uit Bangladesh. Haar moeder liet haar een contract ondertekenen dat ze haar dochter niet meer was. Of 15-jarige leeftijd kwam Sumaya op straat te staan.

https://www.youtube.com/watch?v=aotgsLJkQm85 redenen waarom christenen worden vervolgdEigenlijk is er maar één reden van christenvervolging: de wereld strijdt tegen Christus. Als wij besluiten Hem volgen, zijn we één met Hem. Logischerwijs zullen ook wij met de haat van de wereld te maken krijgen.
Glenn Penner onderscheidt in zijn boek ‘In the Shadow of the Cross’ vijf redenen voor christenvervolging: religieuze, politieke, maatschappelijke, economische en emotionele. We werken ze allemaal kort uit:

Dé reden van christenvervolging: de wereld strijdt tegen Christus.


1. Religieuze redenen
Er is sprake van vervolging op basis van religieuze overwegingen wanneer christenen als een bedreiging voor de overheersende godsdienst worden gezien. Een Bijbels voorbeeld vind je in Johannes 5. Jezus ging in tegen de godsdienstige overtuigingen van de Joden door te zeggen dat God Zijn Vader was. Het wakkerde de haat van de Joden tegen Jezus aan. Vandaag de dag zie je dit weerspiegeld in veel islamitische landen.

2. Politieke redenen
Christenen kunnen ook gezien worden als een bedreiging voor de staatsveiligheid. Hoe? Nou, bijvoorbeeld omdat ze God de hoogste eer willen geven en Hem willen dienen ten koste van alles. Een land dat volledige loyaliteit van haar inwoners eist, kan dit als bedreiging beschouwen.

3. Maatschappelijke redenen
Als iemand christen wordt, kan dit ingaan tegen belangrijke culturele waarden en normen. Dit kan zelfs worden gezien als ‘verraad’. We kennen genoeg gevallen waarbij broeders en zusters zijn verstoten vanuit hun dorp of familie.

4. Economische redenen
Ook economische belangen kunnen leiden tot vervolging van christenen. In Handelingen 16 lezen we over een slavin die met waarzeggerij veel geld verdient. Als de waarzeggende geest haar heeft verlaten, houden haar inkomsten op. Haar eigenaars zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangengenomen worden en stokslagen krijgen.

5. Emotionele redenen
Wanneer het Evangelie terrein wint in levens van mensen en dit zichtbaar wordt in de samenleving, kan dit negatieve gevoelens oproepen, bijvoorbeeld jaloezie. Gevestigde leiders zien soms met lede ogen hoe christenen meer invloed krijgen en respect ontvangen. Ook dit kan een reden zijn om christenen te vervolgen.

Hoe moet je omgaan met christenvervolging (en hoe niet)?Ieder mens reageert anders op gebeurtenissen, zo ook op christenvervolging. Peter Kuzmic, een professor uit Oost-Europa, onderscheidt drie verkeerde reacties op vervolging. Hij ziet ook één juiste, bijbelse reactie.

Niet: vluchten
Het vluchten voor vervolging en tegenstand is een reactie die we vaak tegenkomen. Het kan betekenen dat je je als christen terugtrekt uit de maatschappij. De kerk wordt naar binnen gericht en verliest haar ‘zout-functie’. Het kan ook betekenen dat de kerk wegvlucht uit een land, waardoor het christelijke getuigenis verdwijnt.

Niet: vechten
Een andere verkeerde reactie op vervolging is volgens Kuzmic ‘terugvechten’. Dit gebeurt wanneer je als christen in opstand komt tegen het onrecht dat je overkomt en dit je belangrijkste taak wordt. Wanneer dit gebeurt, verlies je de kern van het christelijke getuigenis waarin vergeving en liefde een hoofdrol hebben. Onze roeping is om juist het lijden te verdragen, zoals Petrus schrijft in zijn eerste brief.

Niet: aanpassen
Een derde niet-bijbelse reactie is die van aanpassing. Volgens Kuzmic leidt aanpassing altijd tot compromis wat betreft de boodschap van de kerk.

Wat dan wel?
Wat is de juiste reactie op vervolging? Dat is een leven waarin je het Woord van God gehoorzaamt en niet leeft naar de omstandigheden. Kuzmic noemt het de theologie van het kruis. Daarmee bedoelt hij: leven in navolging van de Heere Jezus. Hij ging en weg van lijden. Dat is ook onze weg. Jezus zegt in Markus 8: “Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.” Kortom: het Woord van God heeft alle zeggenschap over je leven. Geen overheid, tegenstand of verdrukking kan je hier vanaf brengen.

“Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”


Hoe ziet de theologie van het kruis er uit in de praktijk? Dat doe je bijvoorbeeld door het lijden dat je overkomt geduldig te dragen, terwijl je goed doet (1 Petrus 3 en 4). Of door niet je eigen veiligheid of wensen voorop te stellen en vervolging te ontvluchten (of vermijden) maar God te volgen en dicht bij Hem te blijven.

In deze video zie je hoe een Keniaanse gemeente omgaat met een aanslag op hun kerk. Wat valt je op?

https://www.youtube.com/watch?v=7WcoWY7IW9YChristenvervolging in NederlandIs er in Nederland sprake van christenvervolging? Ja en nee.
 
Ja.
Als we de Bijbel volgen, heeft iedere christen die Jezus dient te maken met vervolging. Dat geldt ook voor Nederlandse christenen. Ook in Nederland hebben wij te maken met bijvoorbeeld spot en smaad vanwege de Naam van Christus. Wel is in de meeste gevallen de intensiteit veel beperkter dan in andere landen. Daarnaast raakt het lijden van vervolgde broeders en zusters ook ons. We delen in de pijn van de wereldwijde kerk, we zijn immers één?!

Nee.
Niet alles wat christenen pijn doet is ook gelijk christenvervolging. De kerk in Nederland wordt kleiner, de maatschappij wordt steeds meer seculier. Dat betekent als vanzelf dat er dingen in ons land en onze directe omgeving veranderen ten nadele van ons christenen. Neem bijvoorbeeld de mening van christenen over ethische zaken of over invulling van huwelijkstrouw of zondagsrust... Veranderingen en spot kunnen zeker pijn doen. Dit noemen we echter liever ‘krimppijn’ in plaats van christenvervolging.

Voorbeeld van christenvervolging in NederlandEsther groeit op in een Somalisch gezin in Nederland. Toen ze aan haar ouders vertelde dat ze christen is geworden reageerde haar moeder heel aardig, maar haar vader werd boos. "Je bent niet meer mijn dochter," beet hij Esther toe.

Esther vertelt erover in dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=hIvkpMc41Ec

Wat moet ik met christenvervolging?Nederland is voor de meeste christenen een ‘vrij’ land. Maar, moeten wij als christenen in vrijheid iets met christenvervolging? We geven je een paar suggesties.

Kijk in de spiegel
De eerste suggestie is een aansporing: kijk af en toe eens in de spiegel. Vervolgde christenen zijn voorbeelden voor ons. Ze maken ontzettend veel pijn en lijden mee. Hun toewijding, moed, trouw en vergevingsgezindheid doen ons aan de Heere Jezus denken. De getuigenissen van vervolgde christenen sporen jou aan om, net als hen, de Heere Jezus na te volgen. Wat de gevolgen ook zullen zijn.

Eerste suggestie: kijk in de spiegelEerste suggestie: kijk in de spiegel


Je kunt deze inspirerende verhalen op allerlei manieren lezen. Dit kan via ons gratis magazine, onze maandelijkse e-mails of via boeken in onze webshop. Natuurlijk kun je de verhalen ook gewoon op onze website lezen. (Al kunnen we om veiligheidsredenen een deel van de verhalen alleen via ons magazine delen.)

Heilig leven
Vervolgde christenen omringen ons als een ‘wolk van getuigen’. Ze sporen ons aan om de zonde af te leggen. Klinkt dat bekend? Deze woorden staan letterlijk in Hebreeën 12:2: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.”

Hoe gemakkelijk laten wij zonden toe in ons leven? Hoe snel dwalen we af in het volgen van onze Meester? Laat de wolk van getuigen die ons omringt je aansporen om heilig te leven!

Sta naast vervolgde christenen
De wereldwijde kerk is één lichaam, zo zegt de Bijbel. En als één lid lijdt, dan lijden we allemaal. (1 Korinthe 12:26). Bij dit meelijden hoort ook een liefdevolle zorg voor elkaar. De schrijver van de Hebreeën zegt in hoofdstuk 13 vers 3: “Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.”  Wees daarom ook betrokken op vervolgde christenen, het zijn je eigen broers en zussen.

Gratis producten over christenvervolging

Ontvang inspiratie van vervolgde christenen door een van de gratis producten.

Bekijk de film 'Sabina' met het waargebeurde verhaal van een joods-christelijke vrouw die de moordenaars van haar familie vergaf. Ontdek het boek 'Jas met kogelgaten' met 40 korte verhalen van vervolgde christenen. Of vraag het kinderboek aan.

Naar de gratis producten
Bekijk alle gratis producten.Hoe kan ik vervolgde christenen helpen?Hoe kun je betrokken zijn bij vervolgde christenen en wat hebben zij nodig? Het antwoord is simpel: praktische steun en gebed.

Praktische steun

Vervolgde christenen hebben materiële noden. Zo zijn er christenen die alles moeten achterlaten en veilige opvang nodig hebben. Anderen zitten gevangen en hebben tekort aan voedsel en medicijnen. Je kunt deze broeders en zusters helpen, bijvoorbeeld door een machtiging aan SDOK of een andere organisatie te geven.

Voor 30 euro kunnen we een maand een gevangen christen steunen met voeding, medicijnen, kleding en bemoediging.

Doneer

Bidden voor vervolgde christenen

De strijd die onze broeders en zusters die vervolgd worden strijden is een geestelijke strijd. Dat beseffen zij heel goed, en daarom roepen ze altijd weer op tot gebed.

Om je te helpen bij het bidden hebben we een app ontwikkeld. Je krijgt elke dag een concreet en actueel gebedspunt. Bid jij mee?

Download de gebedsapp

Wat doet SDOK voor vervolgde christenen?Vervolging is een vast onderdeel van het leven van christenen op deze aarde. Pas wanneer Jezus terugkomt, zal het verleden tijd zijn. Wel kunnen we in de huidige omstandigheden broers en zussen die vervolgd worden steunen. We willen als één familie om vervolgde christenen heen staan met praktische steun, bemoediging en gebed en roepen de kerk op tot betrokkenheid op vervolgde christenen.

Voorbeelden van steun aan vervolgde christenen

Hieronder lees je een aantal voorbeelden van wat SDOK (via onze locale partnerorganisaties) voor vervolgde christenen doet:
Opvang voor moslimbekeerlingen in de Arabische wereld.
Medische hulp aan slachtoffers van mishandelingen en aanslagen.
Toerusting van kinderen die opgroeien gebieden met vervolging.
Pastorale zorg en hulp bij traumaherstel van vervolgde christenen.
Toerusting van christenen in gebieden met vervolging om het Evangelie te delen.

Draag hieraan bij
of lees eerst meer.

Wil je ook je vervolgde familieleden steunen?Overweeg of je ons werk met een eenmalige of structurele bijdrage wilt steunen. Dit kan via www.sdok.nl/doneer of via de knop hieronder.

Ja, ik steun vervolgde broers en zussen.