Onze impact

Voorbeelden van ons werk voor vervolgde christenen

SDOK is wereldwijd actief. In 2016 heeft SDOK duizenden vervolgde christenen kunnen helpen. Over bepaalde landen kunnen we open zijn. Over een aantal landen kunnen we dat niet. Dit heeft te maken met de veiligheid van onze lokale partners en vervolgde christenen zelf. De onderstaande projecten zijn een selectie van ons werk.

Medische hulp na bomaanslag

In maart 2016 werd tijdens Pasen een bomaanslag gepleegd in een park in Lahore; daar waren veel christenen aanwezig. In totaal vielen meer dan zeventig doden en veel gewonden.

SDOK gaf steun aan vijftien slachtoffers, onder wie Naila. Zij was met twee zussen in het park toen de bom afging. Haar zussen overleden allebei door de aanslag, Naila zelf raakte gewond. De medische hulp voor Naila werd door SDOK betaald. “Het gaat goed met mij, maar er zitten nog bomscherven in mijn lichaam. Volgens de dokter kan het geen kwaad. Ik ben de Heere erg dankbaar dat Hij mij, via jullie, heeft geholpen.”

Opvang van moslimbekeerlingen

Momslimbekeerlingen in het Midden-Oosten hebben te maken met weerstand en bedreiging, vooral vanuit hun directe omgeving.

Neem Mariam. Ze werd geboren in een radicaal moslimgezin en kwam tot geloof. Op haar achttiende verliet ze haar ouderlijk huis. Sindsdien is ze continu op de vlucht. Mariam denkt dat als haar familie haar vindt, dit haar dood kan betekenen. SDOK steunde Mariam en haar gezin in 2016.

Motorfietsen in India

Christenen in verschillende deelstaten in India staan onder druk. Met name evangelisten en voorgangers zijn kwetsbaar. Sommigen van hen dienen verschillende gemeenten die ver van elkaar vandaan liggen, in een gebied waar mensen vijandig staan ten opzichte van christenen.

SDOK deelde in 2016 tien motorfietsen uit aan voorgangers. Hiermee kunnen ze sneller en veiliger de afgelegen gemeenten bezoeken die ze dienen. Evangelist Samuel ontving in 2016 een motorfiets. Elke twee tot drie dagen reist hij ongeveer 600 kilometer om twaalf afgelegen dorpen te bezoeken.

Hulpgoederen voor Syrische christenen

SDOK heeft tijdens de kerstdagen van 2016 hulpgoederen uitgedeeld aan bezoekers van kerkdiensten in Syrië. Hiermee steunden we christenen in Aleppo die ondanks het aanhoudende geweld zijn gebleven. Ook stelden we lokale kerken in staat om hulpgoederen uit te delen aan niet-christenen.

Herbouw van kerken

In 2016 zijn veel Indiase kerken vernield, onder andere het kerkgebouw op de foto. Het gebouw werd op 21 mei 2016 verwoest door de plaatselijke overheid, waarschijnlijk na klachten van hindoe-radicalen. SDOK droeg bij aan de herbouw van de kerk.

Vergroot onze impactOok in 2017 staat SDOK naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging.
Steunt u ons werk met een gift?

Steun vervolgde christenen