Verhalen en nieuws

We geloven dat de getuigenissen van vervolgde christenen ons aansporen in het volgen van Jezus Christus. We zien het daarom als deel van onze missie om te inspireren met deze verhalen. Ook houden we u op de hoogte van de situatie van de vervolgde kerk.

Mijn Heere stierf voor mijn zonden. Zou ik dan mijn armzalige leven niet geven voor Hem?
Girolamo Savanarola (1498)
Waar geen kruis is, is geen kroon
Chinese christen