Update Asia Bibi: VRIJ!

03-11-201830 x geraaktleestijd 6 min
Na een zenuwslopende week, waarin de ogen van de hele wereld gericht waren op Pakistan, is de Pakistaanse christen Asia Bibi vrijgelaten uit de gevangenis. Dat melden Pakistaanse media en is bevestigd door haar advocaat Saif ul-Malook.

Nadat ze vorige week woensdag was vrijgesproken, zwichtte de regering onder druk van radicaal-islamitische groeperingen, die de dood eisten van zowel Asia zelf als de rechters die haar vrijspraken. De regering zegde toe dat de rechtszaak overgedaan zou mogen worden. De advocaat, die in Nederland verblijft, zei eerder al dat er geen wettelijke gronden meer zijn om Asia vast te houden in de gevangenis. Hij verwachtte haar vrijlating binnen tien tot twaalf dagen na de vrijspraak op 31 oktober. Verschillende bronnen meldden dat Asia met haar gezin op het vliegtuig zou zijn gestapt. De Pakistaanse regering ontkent dit en zegt dat Asia Bibi nog in het land is. Het is onbekend waar ze nu verblijft.

Opluchting
André van Grol, directeur SDOK: “Over de hele wereld is de afgelopen dagen intens gebeden voor Asia. En God heeft verhoord! Wat een enorme opluchting moet dit zijn voor Asia en haar gezin! Het is niet voor te stellen wat zij de afgelopen jaren, en zeker de afgelopen dagen heeft moeten doormaken. Van beschuldiging en arrestatie naar een terdoodveroordeling, dan na jaren in de dodencel ineens vrijspraak, die twee dagen weer herroepen lijkt te worden. En dan alsnog vrijgelaten worden… Laten we de HEERE hartelijk danken, maar ook nu voor Asia en haar gezin blijven bidden! En bid alstublieft ook voor Pakistan op dit moment, in het bijzonder voor de christenen. De situatie is erg dreigend. Ook zitten er in het land nog veel andere christenen als Asia gevangen op beschuldiging van blasfemie.”
 


3 november 2018:

De grote dankbaarheid om de vrijspraak van de Pakistaanse christen Asia Bibi is omgeslagen in teleurstelling. De vrouw die ruim acht jaar in de dodencel zat, zit nog steeds gevangen, zo blijkt uit een verklaring van haar advocaat die Pakistan is ontvlucht en zaterdag in Nederland aankwam. Toch verwacht advocaat Saif ul-Malook dat ze alsnog vrijkomt.

SDOK-directeur André van Grol: “Het is bijna niet voor te stellen hoe teleurstellend het nieuws voor Asia bibi moet zijn dat ze ondanks dat ze vrij gesproken is door het Hoog Gerechtshof toch niet vrij is. Ze is meer dan ooit een gevangene om haar geloof in Christus.”

Vorige week dinsdag verklaarde het Hooggerechtshof in Pakistan Asia onschuldig en werd ze vrijgesproken. Moslimextremisten protesteerden daarop in diverse grote steden in Pakistan en legden het openbare leven plat door wegen te blokkeren en vernielingen aan te richten. Deze druk zorgde ervoor dat de regering de zaak-Asia wil laten herzien.

Advocaat
Asia’s advocaat Saif ul-Malook heeft het land overhaast moeten verlaten vanwege doodsbedreigingen aan zijn adres. Hij was gisteren in Nederland en sprak op een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. Daarin gaf ul-Malook aan dat Asia nog steeds in de gevangenis zit. Tot dusver was niet duidelijk waar ze zich bevond.
Saif ul-Malook verwacht dat Asia binnen tien tot twaalf dagen na de vrijspraak op 31 oktober vrijkomt. Dit is volgens hem gebruikelijk in Pakistan.

Van Grol: “Op dit moment is Asia Bibi alleen in naam vrij. Hiermee is niet alleen de situatie van Asia Bibi verslechterd maar ook die van alle christenen in Pakistan.In deze week van dankdag voor alle zegeningen die we het afgelopen jaar hebben ontvangen, wil ik nadrukkelijk ook vragen om uw gebed voor Asia Bibi en voor alle Pakistaanse christenen.”
31 oktober 2015

De Pakistaanse regering heeft een overeenkomst gesloten met radicale moslims, die al dagen op de been zijn op te protesteren tegen de vrijspraak van Asia Bibi. In deze overeenkomst is ruimte voor herziening van de zaak. Dit zou betekenen dat de rechtszaak van Asia moet worden overgedaan. Ook mag ze het land niet verlaten.

Bid voor Asia Bibi en haar familie. Bid om troost en vertrouwen.
Terug naar overzicht
30 keer geraakt