Verhalen en nieuws

We geloven dat de getuigenissen van vervolgde christenen ons aansporen in het volgen van Jezus Christus. We zien het daarom als deel van onze missie om te inspireren met deze verhalen. Ook houden we u op de hoogte van de situatie van de vervolgde kerk.

Ik vroeg om kracht. God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken
Onbekend
Mijn Heere stierf voor mijn zonden. Zou ik dan mijn armzalige leven niet geven voor Hem?
Girolamo Savanarola (1498)
Geef ons de middelen die we nodig hebben, dan zullen wij de prijs betalen voor het gebruik ervan.

Richard Wurmbrand, grondlegger van SDOK