Stuur een kaart

Wereldwijd zitten christenen gevangen vanwege hun geloof. Een aantal van hen kunt u bemoedigen met een kaart. U vindt op deze pagina een overzicht van de gevangenen en/of hun familieleden die u post kunt sturen.

Bekijk de schrijfinstructies

Engelse voorbeeldzinnen

Christenen die u kunt bemoedigen met een kaart:

Het is vreselijk om in de gevangenis terecht te komen. Maar het is veel erger om in vrijheid te slapen
Richard Wurmbrand, grondlegger van SDOK
Toen we jullie kaarten lazen, ervoeren we Gods aanwezigheid en liefde. We wisten toen dat Hij ons niet was vergeten."
Han, een voorganger uit Bhutan