Bid mee met voorganger Yadiel uit Cuba

08-01-2024
Bid mee met voorganger 'Yadiel'* uit Cuba:

"De Heere is trouw en altijd aanwezig.
Zijn liefde en barmhartigheid zijn enorm.
Hij weet wat ik denk en wat ik wil.
Zijn Woord verzekert mij ervan dat Hij mij nooit zal vergeten.
Hij zal mij op het juiste pad van Zijn liefde leiden.
Zijn plannen voor mij zijn groots en ondoorgrondelijk.
Vandaag vertrouw ik erop dat de Heere mij zal vergezellen en leiden.
Zijn liefde en genade vervullen mij met hoop."

Yadiel is voorganger bij een kleine huisgemeente in een plattelandsdorpje. Via een partnerorganisatie van SDOK krijgt hij ondersteuning door middel van het project Caja de Esperanza: doos van hoop.

"Ik geloof dat elke christen op zoek moet gaan naar de constante verbinding met God. Naar een verbinding die niet afhangt van je gebedspositie of de situatie waarin je je bevindt", vertelt Yadiel. "Je verlangt naar Zijn plannen, Zijn liefde en Zijn aanwezigheid. Je hoeft Hem niets te vragen, omdat Hij alles al van ons weet. Hij weet wat we bidden, nog voordat we de woorden in onze mond nemen."

"Ik wil mij voorbereiden op Gods plannen en doelen voor mij. Zijn plannen zijn groots en ondoorgrondelijk. Ik wil bereid en beschikbaar zijn om de Heere te blijven dienen, waar en voor wat Hij mij ook roept. Ik wil doen wat Hij wil dat ik doe. Ik wil sterven, zodat Hij elke dag in mij leeft."

*'Yadiel' is een gefingeerde naam. De man op de foto is iemand anders.
Medewerker aan het woord:
Samen bidden

Wat is het mooi om niet alleen vóór elkaar, maar ook mét elkaar te bidden tot onze God.

- Marijke
Terug naar overzicht