Wat zegt de Bijbel over christenvervolging?

30-10-2019
Een broeder uit Pakistan houdt een verbrande Bijbel vast
De Bijbel spreekt veel over christenvervolging. Gods Woord benoemt vervolging als een feit en als genade. Hieronder gaan we in op deze twee invalshoeken.

Christenvervolging als feitIn Gods Woord lezen we heel duidelijk dat vervolging een vast onderdeel is van het volgen van de Heere Jezus. Niet voor een enkeling, maar voor iedere christen.

Neem bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in één van zijn brieven: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12) En wat dacht je van de woorden van de Heere Jezus zelf tegen zijn discipelen: “Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen.” (Johannes 15:20).

(Mocht je nog een verwijzing willen, dan kun je ook 1 Petrus 4:14 lezen. Een andere tip: lees het hele boek Handelingen met het oog op christenvervolging. Het is opvallend hoe het Evangelie echt élke keer weer weerstand, vijandschap en smaad oproept!)

Christenvervolging als genadeVervolging hoort dus bij het leven van ieder christen. Is dat reden tot wanhoop? Nee, zegt de Bijbel. Sterker nog, Gods Woord spreekt over vervolging als een vorm van genade. Dat vind je bijvoorbeeld in de brief aan de Filippenzen (1 vers 29): “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

 “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid"


Ook de Heere Jezus spreekt er zo over in de bekende zaligsprekingen. Hij zegt daar: “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt omwille van Mij.”

Meer over christenvervolgingLees in deze blog meer over christenvervolging, hoe christenen worden vervolgd en hoe je kunt omgaan met vervolging.
Terug naar overzicht
Gratis inspirerend e-book

Gratis inspirerend e-book

Wat als je iedere drie maanden moet verhuizen vanwege je geloof?

Ontvang het gratis e-book