"Hij laat mij niet alleen in de strijd"

14-11-2023
Ayoub* uit Mauretanië wordt vervolgd omdat hij christen is. In zijn stille tijd, deelt hij zijn zorgen met God.

"Voordat ik mijn dag begin, neem ik tijd om te stil te staan bij wat er om me heen gebeurt, wat God doet in mijn leven en wat er in mijn binnenste gaande is. Deze tijd met God geeft me innerlijke vrede en sterkt mijn afhankelijkheid van God. Hij zorgt ervoor dat ik een leven kan leiden dat God behaagt.

Hij laat me niet alleen in de strijd, en juist in de momenten van stille tijd ervaar ik Zijn zorg. Alle bijbelteksten hebben een plek in mijn hart, maar de verzen die mij het meest troosten zijn 1 Petrus 3:8-13. Vers 12 zegt: 'Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.'

Ik moedig christenen aan om deze dagelijkse tijd van afzondering te hebben. Deze tijd brengt geestelijke vrede en Gods leiding voor je dagelijkse leven. Het helpt je ook om je zorgen en geheimen bij God neer te leggen."

*Ayoub is niet de man op de foto.
Medewerker aan het woord:
Geef je zorgen over aan Hem

Waar maak jij je zorgen over? Deel je zorgen en problemen met God, zodat Hij ze deze dag kan dragen.

- Marijke
Terug naar overzicht