Zoals de dag van de aankondiging aan Maria

14-12-2023
Deze Kerst delen we een verhaal van Richard Wurmbrand, grondlegger van SDOK, met je:

"Toen ik in de gevangenis was, werd een jonge celgenoot Jon Lugaanu naar de rechtszaal gebracht. Toen hij terug kwam, straalde zijn gezicht. De andere gevangenen vroegen wat er gebeurd was.

Hij antwoordde:
'Het was net als op de dag van Maria's aankondiging. Wat een prachtige dag! Een reine maagd zit alleen te mediteren. Plotseling staat er een stralende engel voor haar. Hij zegt haar, dat zij, een schepsel, de Schepper als baby in haar armen zal houden; dat zij, een schepsel, haar Schepper zal wassen; dat zij Hem zal wassen, die later miljoenen mensen hun zonden zal afwassen. Zij, een schepsel, zal haar Schepper leren lopen. Zij zal het eeuwige Woord van God leren spreken. Hij zal de zon en vreugde van haar huis zijn. Er zullen een paar moeilijke momenten zijn. Ze zal huilende aan de voet van het kruis staan, waar de Zoon van God en haar zoon zal sterven om ons te redden, maar dit zal voorbij gaan. Hij zal opgewekt worden en zal naar de hemel gaan en daarna zal Hij zeker zijn moeder bij zich roepen. En dan zal er vreugde zijn waar geen einde aan komt.'

De gevangenen bedankten hem voor de fijne, korte preek, maar zij drongen aan: "We vroegen je iets anders. Hoe was het in de rechtszaal?"

Hij herhaalde:
'Ik heb het jullie al gezegd. Het was net als op de dag van Maria's aankondiging. Er werd aangekondigd dat ik ter dood veroordeeld ben. Is dat niet prachtig? Paarlen poorten, straten van goud, engelen die de harpen bespelen, de gemeenschap der heiligen en boven alles zal ik rusten aan Jezus' boezem.'

Zo wordt lijden en dood door christenen in de communistische landen ontvangen. Wat kunnen we nog veel van hen leren!"

Uit: 'Overwinnaars...' door Richard Wurmbrand - 1996
Terug naar overzicht