Week voor de Vervolgde Kerk - Emily

04-06-2023
Emily (12) uit Bangladesh wordt gepest omdat ze christen is. Dan mag ze voor de hele school een speech geven over Pasen.

“Op school ben ik de enige christen tussen moslims en hindoes. Daarom werd ik gepest. Ze pikten mijn lunch, scholden me uit en maakten mijn geloof belachelijk. De leraren deden niks. De aanvallen op mijn geloof deden het meeste pijn.

Mijn ouders vroegen het schoolhoofd of ik vrij kon krijgen op christelijke feestdagen. Het mocht en de directrice nodigde me uit om voor de hele school een speech te houden over Pasen. Heel eng, maar ik zag het ook als een kans. Ik trilde toen ik op het plein het podium opklom voor 600 studenten en 50 docenten en schoolmedewerkers. Bij het schoolhek luisterden alle ouders. Ik vertelde over Jezus’ leven, Zijn onderwijs, wonderen, dood en opstanding.

Ik verwachtte meer vervolging maar het tegenovergestelde gebeurde. Moslimleraren stelden vragen, twee wilden zelfs een Bijbel. De kinderen die pestten, stopten ermee. Een meisje bood haar excuses aan en vroeg om een Bijbel. Mijn wiskundeleraar kwam naar mijn kerk!

Ik heb veel geleerd van vervolging. Ik weet nu dat God altijd bij mij is en alle dingen doet meewerken voor Zijn glorie. Door vervolging groei je in geloof. Getuig van Jezus. Ga ervoor, wees niet bang.”

Bid voor:


(Jonge) mensen die gepest of bedreigd worden op school of werk. Bid om moed, kansen om het Evangelie te delen en om open harten.

Bron: SDOK

Bid mee via de gebedsapp


Download de gebedsapp en volg de Week voor de Vervolgde Kerk.

Download voor Android

Download voor iOS (Apple)
Terug naar overzicht