Hoe gebruikt Yacub de megafoon?Soms loopt Yacub met een groot kruis door de straten van zijn stad. Andere keren deelt hij Bijbels uit in een overvolle bus. Heel af en toe gaat de megafoon mee.

Voor ons als nuchtere Nederlanders lijkt dat maar vreemd: met een megafoon op pad. Hoe gebruikt Yacub de megafoon?

In een video zie je hoe Yacub afgelegen dorpen in Bangladesh bezoekt. Samen met anderen vertelt hij het Evangelie.

"Ik wil Jezus beroemd maken""Ik wil dat Jezus beroemd wordt," vertelt Yacub. Voor hem betekent dat dat hij met een megafoon de straat op gaat. Op de vraag of we dit allemaal op deze manier moeten doen, is Yacub duidelijk. “Dit is maar één manier waarop je kunt getuigen. Het kan ook via relaties of via Facebook."

Yacub geeft ons wel een opdracht mee: "Vraag je af op welke manier God jou wil gebruiken. Begin thuis, bij je familie bijvoorbeeld. Verzin geen grote preek maar vertel ze jouw verhaal. Getuig door je levensverhaal te vertellen; Hij zal Zelf voor de vruchten zorgen.”

Minicursus groeien in getuigenMinicursus groeien in getuigenMinicursus groeien in getuigen


Wil je oefenen met getuigen? Yacub heeft en minicursus getuigen gemaakt voor christenen in Nederland.

Ontwikkeld vanuit de praktijk
In deze minicursus vind je 7 concrete tips om te getuigen van je geloof. Deze handvatten komen van een gemeente in Bangladesh die haar leden actief uitdaagt om het Evangelie te delen met hun omgeving. Kortom, het zijn tips van vervolgde christenen zelf!

Gericht op je eigen gaven en talenten
De tips om te getuigen zijn een mix tussen doe-dingen en denk-dingen. Ze helpen je om - op je eigen manier - te groeien in het vertellen over Jezus aan je omgeving.

Vraag de minicursus aan