Podcast: een geheime kerk in Nederland

14-01-2021
Lastig hè? Die lockdown, veel kerken zijn dicht en het kost steeds meer moeite om online betrokken te blijven voor veel christenen in Nederland. Er zijn in Nederland ook gelovigen die helemaal nooit naar de kerk kunnen, omdat dat levensgevaarlijk is. Lees die zin gerust nog een keer. In Nederland, ja.

In de eerste aflevering van 2021 spreekt Richard Groenenboom met evangelist Simon van Dijk over zijn werk onder vluchtelingen uit een Oost-Afrikaans land (om veiligheidsredenen wordt de naam van het land in deze blog vermeden). Simon vertelt over zijn roeping voor dit specifieke volk en hoe zijn werk vorm krijgt. Daarnaast vertelt hij over de moeilijkheden waarmee hij te maken krijgt in de loop der jaren.

Zijn eerste doel was zich te verdiepen in de taal en cultuur van het Oost-Afrikaanse land en met die kennis Nederlandse christenen voor te lichten en in staat te stellen om deze vluchtelingen bij te staan. Van daaruit was het verlangen dat er uit dat land christenen zouden zijn die bij elkaar zouden kunnen komen om samen versterkt te worden door het evangelie. "Rond 2009 was de instroom groot en op de AZC’s waar ik kwam was 60% afkomstig uit dit land."

"Ik moest uitnodigingen van anderen afslaan."


"Vluchtelingen uit andere landen stonden meer voor mij open, ik moest juist uitnodigingen afslaan om focus op mijn doelgroep te houden. Ik werd ook snel bekend als de man met de bijbels in de tas. Dat deed deuren open maar ook juist dicht, omdat ze weten dat je christen bent”, vertelt Simon.

In het land waar deze christenen vandaan komen, is de islam dominant en is het ten strengste verboden om je te bekeren tot het christendom, zo’n stap kan je je leven kosten. Er is dus ook geen nationale kerk, zoals die er in landen als Egypte wel is. Ook in Nederland lopen deze mensen nog steeds gevaar en kunnen ze niet vrij samenkomen.

"Als ze vandaag Jezus belijden, weet morgen de hele familie het."


Momenteel is Simon niet meer actief in de AZC’s maar zet hij zich in voor de christenen uit dit land die in de afgelopen jaren tot geloof zijn gekomen. Deze christenen moeten in het geheim hun geloof belijden en de Bijbel achter slot en grendel bewaren. “Deze christenen komen uit een gemeenschapscultuur, als ze vandaag Jezus belijden weet morgen de hele familie het, en lopen ze gevaar.”

Simon vertelt over hoe een broeder uit dit land tot geloof kwam: “Hij was op internet gaan zoeken en kwam op een Amerikaanse website terecht met een Bijbel in zijn taal. Hij begon vragen te stellen en de man die achter deze website zat, nam contact op met mij en ik op mijn beurt met deze zoeker. Hij was islamitisch opgevoed, maar niet meer overtuigd van de waarheid daarvan. Evenmin van de waarheid van het christendom. Hij was echt zoekende.

"Toen ik hem ontmoette, zag ik de angst op zijn gezicht."


“Toen ik hem ontmoette, zag ik de angst op zijn gezicht. Angst voor de hel. Heel eenvoudig heb ik toen de woorden van Jezus uitgelegd waar Hij zegt:Wie zoekt zal vinden”. En ik heb met hem het Onze Vader gebeden, heel eenvoudig, want er was een taalbarrière. Toen moest ik drie maanden op reis naar Afrika en kon ik geen contact onderhouden. Na die reis was ik benieuwd hoe het met hem ging. Toen ik hem weer ontmoette zag ik het meteen: dit is een nieuw mens! De angst was van zijn gezicht en hij zij dat hij het nu wist: Jezus is de waarheid."

"Ik zag meteen: dit is een nieuw mens!"


De samenkomsten worden op een geheime locatie gehouden, vanwege het gevaar dat dreigt. Momenteel vinden ze plaats via Zoom. "Wij Nederlanders vinden het al moeilijk, maar voor mensen uit een gemeenschapscultuur is dat extra moeilijk, omdat die graag omhelzen, samen zijn, samen eten en dergelijke. We zien dat mensen online wegblijven en dat geeft zorgen. We proberen hen wel op te zoeken, maar dat haalt het niet bij wat fysieke samenkomsten kunnen doen”, zegt Simon. Hij vraagt om gebed voor deze gelovigen.

Luister nu naar de zeventiende aflevering van podcast De Stem en luister naar wat evangelist Simon van Dijk nog meer te vertellen heeft over zijn moeilijke werk onder deze Oost-Afrikaanse doelgroep.

Open de podcast in Spotify

Open de podcast in iTunes

Beluister vanaf je computer
Terug naar overzicht