PERSBERICHT: Oproep aan Hoekstra om actief op te komen voor geloofsvrijheid

28-01-2022
Het vorige week opgerichte Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid heeft de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra opgeroepen zich actief in te zetten voor christenen die wereldwijd vervolgd worden vanwege hun geloof. De vijf christelijke organisaties in het platform vragen de minister zich in te spannen om de doodstraf op bekering af te schaffen, de gedwongen huwelijken en bekeringen van christenmeisjes in landen als India en Pakistan tegen te gaan en de valse beschuldigingen van godslastering, waardoor christenen (maar ook andere religieuze minderheden) jarenlang in de gevangenis verdwijnen, aan de kaak te stellen.

In de brief wordt eveneens gewezen op de schrijnende situatie voor christenen in Afghanistan na de machtsovername van de taliban. Velen zijn gevlucht naar buurlanden en ook daar zijn de omstandigheden slecht voor religieuze minderheden als christenen.

Coronapandemie

De organisaties maken zich ook grote zorgen over andere extremistische islamitische groeperingen en geweld in onder andere sub-Sahara Afrika en het Midden-Oosten, onderdrukking en uitsluiting in landen als Iran en Eritrea en digitale monitoring van burgers, inclusief andersdenkenden in China. De coronapandemie wordt misbruikt om groepen uit te sluiten of juist te monitoren via corona-apps. Ook wordt de pandemie misbruikt om kerken te sluiten en rechten van christenen en andere minderheden in te perken.

Godslastering

Tenslotte roepen de organisaties de minister op zich actief, samen met andere landen, in te zetten voor individuele christenen zoals de onlangs ter dood veroordeelde Pakistaanse christen Zafar Bhatti. Hij en anderen (waaronder eerder Asia Bibi) zitten vaak jarenlang in de gevangenis vanwege valse beschuldigingen van godslastering.
Het platform is dankbaar dat in het nieuwe regeerakkoord expliciet aandacht wordt besteed aan godsdienstvrijheid en dat het mandaat van de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging wordt verlengd. Het komt nu aan op daadkracht van deze nieuwe minister. In het Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid bundelen vijf organisaties, die zich inzetten voor vervolgde christenen, hun krachten. Zij bieden de minister hun expertise en onderzoek aan en willen graag met hem in gesprek om gezamenlijk na te gaan hoe vervolgde christenen het beste ondersteund kunnen worden.

Het Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid bestaat uit:
  • Open Dors
  • Hulp Vervolgde Christenen
  • Jubilee Campaign
  • Middle East Concern
  • SDOK
Terug naar overzicht