Kost geloof écht zoveel?

30-04-2016
Kost geloof zo veel? De lijdensweg van sommige moslimbekeerlingen brengt steeds weer deze vraag bij mij naar boven. Ook het verhaal wat ik onlangs hoorde van ‘Amina’en ‘Salamat’. Vanwege hun veiligheid gebruik ik niet hun echte namen.

Amina groeit op als moslim, maar trouwt met de christelijke Salamat. Amina’s familie reageert furieus, er was nota bene al een bruiloft geregeld met een vooraanstaand moslim. Het echtpaar slaat op de vlucht en vindt een veilig heenkomen.

De rust is echter van korte duur. Ze worden weer bedreigd en onder druk gezet. Terugkeren naar de islam, dat is de enige optie. Opnieuw besluiten Amina en Salamat te verhuizen, maar ook nu wordt hun verblijfplaats ontdekt. Elke keer als het gezin verhuist, duiken Amina’s broers en neven op met dezelfde dreigementen. Totdat ze hun kans schoon zien: Salamat wordt beschoten. Hij overleeft de aanslag, maar herstelt nooit helemaal van de wonden.

Inmiddels is het tien jaar later. Jaren vol van de gevolgen van hun geloof: angst, pijn en eenzaamheid. Toch kiezen Salamat en Amina ervoor om christen te blijven en hun twee dochters op te voeden met het Woord van Jezus Christus. Alsof ze met Habakuk (u weet wel, een van die kleine profeten) zeggen: “Ik zal dan toch (ondanks alles) in de Heere van vreugde opspringen!”

Misschien moet ik het voorbeeld van Salamat en Amina opvolgen. Niet zozeer vragen ‘Kost geloof écht zo veel?, maar rustig neerstrijken aan de voet van het kruis – waar we God zien meelijden – en mij “verheugen in de God van mijn heil” (Habakuk 3:18).
Terug naar overzicht