In die nacht zag ik Christus in een droom

31-03-2024
Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur.

“Ik was boos en verward”, vertelt Adnan. “Waarom waren er geen antwoorden op mijn vragen? Rusteloos zocht ik verder naar antwoorden, tot ik een vers over Jezus in de Koran las. Er stond: ‘Isa hield modder vast en blies zijn adem erop. De modder veranderde in een vogel die wegvloog.’ Ik dacht: dit kan geen profeet zijn. Deze persoon moet een partner van Allah zijn, want net als Allah is hij een schepper.”

Moskee in het Midden-OostenMoskee in het Midden-Oosten


Droom


Op internet zocht Adnan informatie over Jezus en kwam zo bij een lokale voorganger terecht. Die nodigde hem uit om naar de kerk te komen. Het accepteren van deze uitnodiging was gevaarlijk, want Adnan woonde in een door Hezbollah geregeerd gebied. Toch besloot hij te gaan. “De voorganger beantwoordde al mijn vragen”, vertelt Adnan. “Het was alsof ik een zware last droeg en iemand deze plotseling van mij afnam. Ik voelde me heel blij!”

Toch worstelde Adnan met het idee de islam te verlaten. “Toen ik die nacht op mijn bed lag, riep ik het uit tot God: ‘God, help me alstublieft! Ik wil de waarheid weten. Ik heb Uw hulp nodig. Geeft u mij alstublieft een teken dat ik U moet volgen.’ Die nacht kreeg ik een levendige droom waarin ik Christus zag. ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, zei Hij. Toen ik wakker werd, huilde ik en gaf ik mij aan Jezus over.”

Adnan vertelt zijn verhaalAdnan vertelt zijn verhaal


Vijanden


Al heel snel kreeg Adnan te maken met woede van mensen om hem heen. Zijn vrouw besloot samen met de kinderen in een andere ruimte te slapen. Ook vertelde ze Adnans familie dat hij evangeliseerde in de kapperszaak van zijn broer, waar Adnan gasflessen repareerde en bijvulde. Dat was meer dan Adnans broer aankon. “Hij vertelde me dat als ik, als ik naar de kerk bleef gaan, niet meer mocht blijven werken in zijn kapperszaak. Ook mijn vader was boos en zei dat hij me zou doden als ik niet wegbleef uit de kerk.”

Kapperszaak in het Midden-OostenKapperszaak in het Midden-Oosten


Verlangen


Toch ging Adnan de volgende zondag weer naar zijn gemeente. Elke zondag nam hij een andere route, maar hij werd steeds dapperder. “Ik kreeg het verlangen dat anderen konden voelen hoe ik me voelde nu ik christen ben. En dat ze Jezus zouden leren kennen.”

Inmiddels vertelt Adnan moedig over Jezus aan andere moslims. “Ik ben niet bang om te sterven. Jezus belooft dat degenen die Hem volgen, eeuwig leven hebben.”
Medewerker aan het woord:
Om over na te denken:

Adnans familie wil niet dat hij naar de kerk gaat. Toch gaat hij!

Leun jij in je geloof wel eens op het enthousiasme van anderen? Wat kan je helpen om dit minder te doen?

- Marijke
Terug naar overzicht