Het verhaal van Asia Bibi

28-04-201976 x geraakt
Asia Bibi zat negen jaar in een dodencel in Pakistan
Christen uit Pakistan definitief vrij. Op 8 mei 2019 heeft ze Pakistan verlaten.

Asia Bibi uit Pakistan werd in 2009 opgepakt, beschuldigd van blasfemie en ter dood veroordeeld. Tot 2018 zat ze vast in Pakistan. Op 29 januari is Asia Bibi definitief vrijgesproken. Op 8 mei 2019 is ze naar Canada vertrokken. Hier lees je haar verhaal.

Veroordeling en gevangenschap Asia Bibi


Asia Bibi werkte samen met tien moslimvrouwen op het land en bood de andere vrouwen water aan. Die weigerden omdat dit door een christen was aangeraakt en daardoor onrein zou zijn. Asia zou toen gezegd hebben: “Ik geloof in Jezus Christus, die voor de zonden van de mensheid aan het kruis stierf. Wat deed jullie profeet Mohammed om de mensheid te redden?”

Haar reactie veroorzaakte grote woede, waarop ze werd opgepakt en gevangen gezet. Asia Bibi zat sinds 2009 in de cel. Op 7 november 2010 werd ze veroordeeld tot de dood door ophanging vanwege ‘blasfemie tegen de profeet Mohammed’.

De verblijfplaats van Asia Bibi is nog onduidelijkUndercoverbezoek aan de gevangenis


Tijdens haar gevangenschap heeft SDOK Asia Bibi bezocht. Een deel van het gesprek met Asia is opgenomen. Dat is hieronder te beluisteren.

https://www.youtube.com/watch?v=YgA_-RaHNqM
  

Brieven uit de gevangenis van Asia Bibi


Asia Bibi, de plattelandsvrouw uit Pakistan is inmiddels wereldberoemd. Tegelijk is ze ook gewoon mens, dat lees je in brieven die Asia schreef net na haar veroordeling. Zo schrijft ze onder andere:

“Ik schrijf je vanuit mijn gevangeniscel in Scechupura, Pakistan. Dit zijn de laatste dagen van mijn leven, misschien zelfs de laatste uren. Dat is me verteld door de rechtbank die me ter dood heeft veroordeeld. Ik ben bang. Bang voor mijn eigen leven en voor het leven van mijn kinderen en man. Vanwege mij is mijn hele familie veroordeeld.”

Meer van haar brieven lees je hier.

Vrijspraak Asia Bibi


Op 31 oktober 2018 werd Asia Bibi vrijgesproken, na een lange en telkens weer uitgestelde rechterlijke procedure. Dit leidde tot heftige protesten. Moslimextremisten eisten opnieuw de doodstraf. In deze video proef je de boosheid goed:

https://www.youtube.com/watch?v=-fOWSLV6Esw

  
Om radicale moslimgroeperingen tegemoet te komen, liet de regering de zaak herzien. Op 29 januari 2019 werd Asia Bibi tijdens de herziening van de zaak definitief vrijgesproken.

Waar is Asia Bibi nu?


Lange tijd na haar vrijspraak verbleef Asia Bibi in Pakistan. Op 8 mei 2019 kon Asia Bibi eindelijk Pakistan verlaten, meldt haar advocaat. Ze is samen met haar man naar Canada gereisd. De exacte verblijfplaats van Asia Bibi is vanwege haar veiligheid onbekend.

Wat is de toekomst van Asia Bibi?


Hoewel Asia Bibi is vrijgesproken, wordt ze door moslimextremisten nog steeds gezien als iemand die hun profeet heeft beledigd. Mensen hebben het voorzien op haar leven. Ze zal daarom in de anonimiteit van een ander land een nieuwe toekomst moeten opbouwen.

Asia Bibi: "Vanwege mij is mijn hele familie veroordeeld.”


Asia en haar man Ashiq Masih zijn straatarme landarbeiders. De plattelandsvrouw is nog nooit buiten Pakistan geweest. Het zal daarom niet eenvoudig zijn om in een ander land een nieuw leven op te bouwen. De dochters van het echtpaar hebben wel een opleiding gevolgd, voor hen zal het iets eenvoudiger zijn.

Toch is hun toekomst hoopvol omdat God met hen is. Hij belooft dat Hij zorgt voor Zijn kinderen en dat Hij weet wat zij nodig hebben. De belofte die gold voor het volk Israël is ook voor haar en haar gezin: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven (Jeremia 29:11). Asia en Ashiq zijn in Gods hand geborgen. En dat geeft rust.

Hoe leven christenen in Pakistan?


Christenen in Pakistan vormen een kleine minderheid van de bevolking (1,6%). Onze broeders en zusters worden vaak behandeld als derderangs burgers. Ze zijn meestal arm en hebben te maken met discriminatie, geweld en vervolging. Het komt voor dat christenen vals beschuldigd worden van blasfemie en voor langere tijd worden opgesloten – Asia Bibi is daar een bekend voorbeeld van.

Soms neemt een woedende menigte het recht in eigen hand. Met name bekeerde ex-moslims hebben te maken met zware vervolging vanuit hun directe omgeving en moeten soms onderduiken.


Wat doet SDOK in Pakistan?


SDOK steunt Pakistaanse christenen met praktische hulp, bemoediging en wanneer nodig opvang op een veilige plek.
Met €5 steun je vervolgde christenen
Doneren
Terug naar overzicht
76 keer geraakt