Brief uit beruchte gevangenis: "Ik dank God in volmaakte vreugde en vrede"

26-08-2021
Dank aan God, die in Zijn wonderbaarlijke genade ons roept tot een nieuw leven in Jezus Christus, met een levende en blijvende hoop; de Vader van alle goede dingen, Wiens Naam heilig is. In Zijn heilige Woord staat geschreven:

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. (Romeinen 13:1 en 2)

Mijn vraag aan de autoriteiten, rechters en ondervragers van het Ministerie van Inlichtingen, die de ogen zijn van de heersende macht in mijn land, is deze: zou het mogelijk zijn voor een toegewijd christen – die is geboren en getogen in Iran en wiens voorouders al  duizenden jaren in het land leefden, en die door God geroepen is voor een bediening van verzoening – om te handelen tegen de nationale veiligheid van zijn eigen land?

De aanklacht tegen mij luidt: ‘Handelen tegen de nationale veiligheid door het oprichten van huiskerken’. Is de gemeenschap van een paar christelijke broeders en zusters in iemands huis, het zingen van aanbiddingsliederen, het lezen van de Bijbel en het aanbidden van God handelen tegen de nationale veiligheid?
Is het geen duidelijke schending van burgerrechten en mensenrechten en een groot onrecht om een gevangenisstraf van tien jaar te krijgen, enkel en alleen voor het organiseren van ‘huiskerken’, die geheiligd zijn als een plaats om God te eren en te aanbidden omdat de kerken in Iran zijn gesloten?


"Ik vertrouw op de almachtige God"


Maar ik prijs God dat Hij alle dingen in een zegen heeft veranderd. Omdat het nu voor iedereen, inclusief de gevangenisautoriteiten, rechters, advocaten en mijn medegevangenen duidelijk is, dat ik in de gevangenis zit vanwege mijn geloof in Jezus Christus. Dit zal dienen om het Evangelie verder te verspreiden. Daarom zegen ik allereerst degenen die mij hebben vervolgd en in de gevangenis hebben gezet en ik hoop dat op een dag de waarheden van Zijn Woord, dat in staat is om iedereen op te bouwen, hen zal redden.

Verder dank ik God in volmaakte vreugde en vrede dat Hij mij waardig acht om hier te zijn vanwege mijn geloof in en getuigenis over Jezus Christus. Ik vertrouw op de almachtige God Die in staat is de doden tot leven te wekken, en ik kijk reikhalzend uit naar Zijn terugkeer. Hij kan mij beschermen en kracht geven om stand te houden.

Ik dank al mijn broeders en zusters in Christus, die mij genade schenken door me te helpen en voor mij bidden. Dit is als een aangename geur voor God. Ik denk voortdurend aan hen in mijn gebeden. Ik weet dat ik door hun gebeden en hulp en de leiding van de Heilige Geest, zal worden verlost en niet zal worden beschaamd.


Dienaar van de Heere

Naser Navard
Evin Prison


Bemoedig Naser met een kaart
Terug naar overzicht