10 gebedspunten voor vervolgde christenen

13-10-2023
Bidden voor vervolgde christenen... Hoe doe je dat eigenlijk? Waar kun je voor bidden? Wij zetten 10 gebedspunten voor je op een rij.

10 gebedspunten voor vervolgde christenen1. Bid dat vervolgde christenen Gods aanwezigheid ervaren (Hebreeën 13:5)

2. Bid dat ze zich verbonden voelen met het wereldwijde Lichaam van Christus (1 Korinthe 12:20,26).

3. Bid dat ze Gods troost zullen ervaren wanneer hun familieleden worden gedood, verwond of gevangengezet vanwege hun getuigenis (2 Korinthe 1:3-5).

4. Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen (Kolossenzen 4:3).  

5. Bid dat zij moed krijgen om Christus bekend te maken (Filippenzen 1:14).  

6. Bid dat zijn hun vervolgers zullen liefhebben en vergeven (Mattheüs 5:44).  

7. Bid dat hun werk geheim zal blijven voor degenen die het willen vernietigen (Handelingen 9:25).  

8. Bid dat vervolgde christenen zich verblijden in het lijden (Handelingen 5:41).

9. Bid dat onze broeders en zusters zullen groeien in geloof en volharding (Romeinen 5:3,4,5).

10. Bid dat ze worden gesterkt door de gebeden van medegelovigen (Judas 20-21).

Specifieke gebedspunten


Wil je concrete gebedspunten voor vervolgde christenen die op dit moment jouw gebed nodig hebben? Via de gebedsapp van SDOK krijg je elke dag een gebedsverzoek voor een vervolgde broer of zus. Hierdoor kun je concreet meebidden voor actuele situaties.
Medewerker aan het woord:
"Bid voor ons!"

Wanneer we vervolgde christenen ontmoeten en vragen wat we voor hen kunnen betekenen is dit wat ze zeggen: "Bid voor ons". Wat bijzonder dat we één zijn in gebed.

- Marijke
Terug naar overzicht