Wat is christenvervolging?

Wat is christenvervolging?
Wereldwijd worden christenen vervolgd
Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden christenen vanwege dit geloof achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord.

SDOK richt zich op christenen die ‘lijden omwille van de gerechtigheid’. Met andere woorden: lijden dat het gevolg is van het geloof in Jezus Christus.

Wat zegt de Bijbel?
Vervolging is een Bijbels gegeven. Jezus vertelt Zijn volgelingen dat ze vervolgd zullen worden. ‘Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). Paulus schrijft aan Timotheüs: ‘allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.’ De Bijbel gaat nog verder en noemt vervolgd worden zelfs ‘genade’ (Fil 1:29).
 
"Als zij Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen"


Intensiteit
De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er sprake van actieve geloofsvervolging door de overheid of omgeving. In andere situaties kan de weerstand tegen christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide situaties.

Ontdek ons antwoord op vervolging