Weerbaarheidstraining uit China

Predikanten | kerkelijk werkers | ambtsdragers | studenten theologie | docenten godsdienst

Symposium - 2021 - Toerusting van kerk in Nederland

De kerk in China heeft te maken met verhevigde vervolging. In Nederland wordt de kerk op een andere manier bedreigd. Hoe kunnen we staande blijven tegen de vijand en wat kunnen we hierin van de Chinese kerk leren? Broeder Enfu, voorganger van een Chinese huiskerkgemeente spreekt hierover tijdens het gratis symposium. Ontdek hoe de kerk in Nederland zich kan wapenen tegen de geestelijke machten die Gods Koninkrijk bedreigen.

Reserveer een gratis plek
Nog enkele kaarten beschikbaar


Thema: training uit China

In China is christenvervolging de afgelopen jaren sterk toegenomen. Broeder Enfu is voorganger van een Chinese huiskerkgemeente. Hij vertelt over de bedreigingen en de uitdagingen waar hij mee te maken heeft als dominee van een gemeente die steeds verder onder druk komt te staan.
 
In Nederland zijn we vrij om te geloven, maar wordt de kerk door de voortgaande secularisatie op een heel andere manier bedreigd. Een bedreiging die broeder Enfu zelf ook kent. Voordat hij predikant werd in China, werkte hij als voorganger in de Verenigde Staten. Hoe ging hij met deze verschillende bedreigingen om? Welke lessen en adviezen heeft hij voor de Nederlandse kerk?"Verhelderend, verrijkend, confronterend"

Sprekers

Broeder Enfu is voorganger van een Chinese huiskerkgemeente. Tijdens zijn eerste sessie vertelt hij over de bedreigingen en de uitdagingen waar hij mee te maken heeft als dominee van een gemeente die steeds verder onder druk komt te staan. Tijdens de tweede sessie gaat broeder Enfu ook in op de vraag hoe we ons kunnen wapenen tegen geestelijke machten en krachten die Gods Koninkrijk bedreigen, op welke manier dan ook.

Ds. Paul Visser, missionair predikant in Amsterdam, reageert op de boodschap van broeder Enfu. Wat zijn volgens hem de uitdagingen waar we als Nederlandse voorgangers voor staan als het gaat om weerbaarheid?
 
Ds. Alfred van de Weg, predikant van de Hersteld Hervormde gemeente in Apeldoorn, reisde recent met SDOK naar India. Hij vertelt welke lessen hij leerde van Indiase vervolgde broeders en zussen en hoe hij die lessen toepast in zijn dagelijks werk als predikant."Hartelijk dank voor deze prachtige gelegenheid tot ontmoeting en verdieping!"


Reserveer een gratis ticket
Ook voor ambtdragers, kerkelijk werkers, docenten godsdienst en studenten theologie

Praktische informatie

Locatie: De Schakel, Nijkerk
Datum: 2021 (exacte datum volgt later)
Tijd: 10:30 t/m 15:30 (inclusief lunch)

Tickets zijn gratis, aanmelden is (vanwege catering) noodzakelijk
Reserveren kan via deze link. U mag meerdere stoelen reserveren.  

PE punten
Predikanten binnen de PKN kunnen aan dit symposium deelnemen in het kader van studieverlof onder eigen regie binnen de PE. Kijk hier voor meer informatie.Reserveer een gratis stoel
"Verhelderend, verrijkend, confronterend"

Ervaringen van bezoekers

Eerder bezoekers geven het symposium van SDOK een waardering van 4,5 op de schaal van 5. Daar zijn we heel dankbaar voor. Hieronder een aantal reacties van bezoekers:

Verhelderend, verrijkend, confronterend"

"Zo'n symposium stimuleert tot persoonlijk en gemeentelijk gebed, reikt verrassende dingen uit de Schrift aan en doet de verbondenheid met de vervolgde kerk beleven"


"Hartelijk dank voor deze prachtige gelegenheid tot ontmoeting en verdieping!"Reserveer voor het symposium
(Afmelden is tot een week van tevoren mogelijk)Waarom we dit symposium organiseren
In tientallen landen worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. Kerken worden gesloten, voorgangers gevangengenomen. Ook de kerk in Nederland heeft met bedreiging te maken, zoals secularisatie en lauwheid. We ontdekken steeds weer dat we als kerk in het Westen de boodschap van vervolgde christenen hard nodig hebben. Zij leren ons standhouden en weerbaar zijn voor de aanvallen van de vijand. Via dit symposium willen we heel gericht predikanten en kerkelijk werkers (kerkenraadsleden, jongerenwerkers, pastorale werkers) toerusten, zodat zij op hun beurt gemeenteleden geestelijk weerbaar kunnen maken in de geestelijke strijd.