Cubaanse christenen

Christenen op Cuba hebben het zwaar. Ze hebben te maken met druk vanuit de overheid en ook economisch gaat het niet goed op het eiland. Veel Cubanen proberen het land te verlaten.

Vorig jaar zijn er 250.000 mensen vertrokken. Ook veel christenen verlaten Cuba omdat ze er geen toekomst meer zien voor hun kinderen. Dat geldt ook voor voorgangers. Dit betekent dat er minder kerkleiders over blijven.

Christenen op Cuba worden slecht behandeld. Ze hebben geen kans om een goede baan te krijgen. Op school leren kinderen dat ze niet naar de kerk moeten gaan. Ouders nemen hun kinderen daarom niet altijd mee naar de zondagsschool omdat ze bang zijn dat dit gevolgen heeft voor hun gezin.

Leerlingen met de Cubaanse vlagLeerlingen met de Cubaanse vlag


Voorgangers van kerken worden regelmatig onder druk gezet door de overheid. Dit komt omdat kerken zich hebben verzet tegen een wet van de communistische partij, die het gezin van vader, moeder en kinderen niet meer als hoeksteen van de samenleving beschouwt. Vrijwel alle kerken hebben tegen deze wet gestemd en sindsdien is de vervolging op Cuba toegenomen. De overheid klaagt op basis van deze wet christenen aan voor discriminatie.

Biddende jongerenBiddende jongeren


Het goede nieuws is dat het aantal christenen in het land groeit. En door de economische crisis, zoeken veel mensen hulp bij de kerken. Deze proberen hun volksgenoten zoveel mogelijk te steunen door voedsel en medicijnen uit te delen aan de allerarmsten.

Schrijfactie


Het is voor christenen die te maken hebben met vervolging erg bemoedigend om een kaart te ontvangen. Lees voor je een kaart maakt eerst de schrijftips door.

Lees de schrijftips

Spaanse voorbeeldzinnen

We vragen je om als kaartenschrijver niet meer dan één kaart op te sturen. Hierdoor blijven de kaarten persoonlijk.

Adres
SDOK (t.a.v. Schrijfactie Cuba),
Postbus 705,
4200 AS, Gorinchem

Deze schrijfactie loopt tot juni 2024

Bid je mee?


  • Dank God dat het aantal christenen op Cuba groeit.
  • Bid dat voorgangers op hun post blijven als God hen daarvoor roept.
  • Bid dat de overheid de kerken steunt in plaats van tegenwerkt.

Cubaans straatbeeldCubaans straatbeeld
Terug naar overzicht