We leven in een vreselijke tijd

03-02-2021
Dit is een vreselijke tijd.

Dit is een geweldige tijd.

Welke zin kies jij? Misschien ben je geneigd de eerste te kiezen. Want wat moesten we een hoop inleveren. Maar weet je welke we zouden mogen kiezen? De tweede!

Dit is een geweldige tijd voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk! Het coronavirus en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden heeft het lijden van vervolgde christenen, die al te maken hebben met veel ellende, enorm vergroot. Maar hun reactie op deze tegenspoed inspireert. Ze gaan gewoon door in Gods eeuwige plan. Ze laten geen ruimte voor afleiding en ontmoediging in hun leven.

Geen van de gebeurtenissen uit de afgelopen periode heeft Gods plannen veranderd of gedwarsboomd. Alles wat God zich heeft voorgenomen zal gebeuren, en wat Hij besloten heeft, zal tot stand komen (naar Jesaja 14:24b).

Misschien heb jij je ook afgevraagd: ‘Waar is God nu?’ Misschien voelde je wel wanhoop of ervoer je depressieve gevoelens. Misschien zit je er doorheen omdat je thuis moet werken en les moet geven. Of voel je je alleen omdat je een naaste mist of geen bezoek ontvangt.

We willen je graag bemoedigen: God gaat door met het bereiken van Zijn eeuwigheidsdoelen, dwars door de problemen in de wereld heen. Jozef zei: Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden (Genesis 50:20).

Een van de bijbelverzen die we via social media deelden.Een van de bijbelverzen die we via social media deelden.


Jezus zegt: ‘Sla uw ogen op’ (Johannes 4:35) en inderdaad, als we voorbij onze eigen problemen kijken, dan zien we veel overwinningen met eeuwigheidswaarde in deze periode.

Paulus schrijft dat we bekend zijn met de plannen van Satan (2 Korinte 2:11). Op het moment dat hij ons niet kan overhalen om onze Heere te verloochenen, dan probeert hij ons af te leiden van Jezus’ opdracht. Het is pijnlijk om te zien dat goede en vruchtdragende dienaren door de crisis veranderden in gefrustreerde, angstige gelovigen die geen vrucht meer dragen.

Neem je voor om gefocust te blijven op de opdracht van onze Heere. Dat kunnen we doen door te leven alsof Zijn terugkeer dichtbij is. Vervolgde christenen omarmen deze waarheid, omdat ze vaak weinig hebben in deze wereld wat hen verleidt tot vasthouden. Heeft een virus ons vertrouwen in de dingen van deze wereld opgeschud (1 Johannes 2:16)? Laten we de dood van onze wereldse verlangens dan vieren!

We zouden elke dag wakker moeten worden met het besef dat dit de dag van Christus’ wederkomst zal zijn. Jezus benadrukte dit gevoel van urgentie toen Hij uitlegde dat we zo moeten werken alsof het dag is, omdat de nacht komt waarin niemand kan werken (naar Johannes 9:4). Nu is het tijd om aan de slag te gaan.

Als leerlingen van Jezus is het de bedoeling dat ons leven bruist van keuzes en activiteiten zijn die het Evangelie luid verkondigen, zelfs als we het niet hardop kunnen uitspreken. Wat er ook in deze wereld gebeurt er zijn twee dingen zeker:

1. We hebben nog steeds een Heere.
2. Zijn instructies blijven duidelijk.

De Grote Opdracht staat nog steeds. En willen we niet met alles wat in ons is dat als de Zoon van de mensen komt, Hij geloof vindt op aarde? (Lukas 18:8b).

Houd dus goede moed! Focus.
God gaat door. En jij?
Terug naar overzicht
Online bemoedigd worden?

Online bemoedigd worden?

Via onze socials delen we wekelijks bijbelverzen om Gods beloftes voor ogen te houden.

Volg ons op Instagram