Vermoorde evangeliste had voorgevoel over de hemel

19-07-201623 x geraakt
De laatste woorden van evangeliste Eunice Mojisola Olawala waren: ‘bloed van Jezus’. De Nigeriaanse werd op straat vermoord terwijl ze mensen opriep zich te bekeren. Volgens haar echtgenoot, een voorganger, had zijn vrouw een voorgevoel dat ze naar de hemel zou gaan.

Eunice was diacones van de Redeemed Christian Church of God in Ajuba, de hoofdstad van Nigeria. Haar man is voorganger van deze gemeente. De moeder van zeven kinderen werd twee weken voor haar twee-enveertigste verjaardag doodgestoken. Ze werd gevonden met haar hoofd op de Bijbel.

“Mijn vrouw hield zoveel van de Heere Jezus, vertelt voorganger Olawale Elisha. “Mensen die vlakbij de plek van de moord waren, vertelden dat zij drie keer ‘Bloed van Jezus!’ riep terwijl zij werd vermoord.” Een imam en vijf andere moslims zijn gearresteerd in verband met de moord, aldus de voorganger.

Blijdschap
Elisha hoopt dat de moordenaars zich bekeren en in de hemel zullen komen. “Ik verlang ernaar dat onze vervolgers God leren kennen. Onze wens is dat ze één voor één Jezus Christus zullen aannemen als Verlosser. U weet dat wanneer Jezus hun ziel redt, Satan en de hel verliezen. Als we willen dat degenen die ons vervolgen, sterven, dan vergroten we de bevolking van de hel. De Bijbel zegt dat er blijdschap in de hemel is als een zondaar zich bekeert.”

“Onze vervolgers zijn geschapen naar Gods beeld”,  vervolgt hij. “Het is omdat we zwak zijn dat we denken dat degenen die ons kwaad doen, sterker zijn. We moeten toegewijd zijn. God weet hoe Hij om moet gaan met onze vervolgers en hoe Hij het aantal mensen in zijn Koninkrijk laat groeien."

Hemelse bruid
Zijn vrouw had een voorgevoel over het feit dat ze naar de hemel ging, vertelt Elisha. “Ongeveer drie weken geleden riep ze op een dag ‘Mijn Bruidegom’. Ik reageerde omdat ik dacht dat ze me iets wilde vertellen, maar toen zei ze dat ze het niet tegen mij had maar tegen Jezus. Ik zei daarop dat ze gelijk had dat ze een hemelse bruid is, maar nog steeds op aarde leefde met mij als echtgenoot. En ze vroeg al grappend of ik jaloers was dat ze de bruid van Christus zou worden. Nadat we samen gelachen hadden, begon ze te zingen over Christus die haar ziel liefheeft."

De dag voordat ze vermoord werd, nodigde Elisha zijn familie uit om samen in de woonkamer te bidden, omdat Eunice naar Ajuba zou gaan voor een vrouwenconferentie. “Maar ze vroeg me heel vriendelijk om haar toe te staan stille tijd te hebben met de Heere”,  vertelde hij. “Ze ging naar onze slaapkamer en bad daar drie uur. Ze was God aan het eren en prijzen. En toen ze eindelijk uit de slaapkamer kwam, merkte ik de vrede en het licht van God op haar gezicht.”

Mededogen
Eunice preekte al zes jaar in de straten, ze trad daarmee in haar moeders voetsporen. “Mijn schoonmoeder ging door de straten, ringelend met een bel, er bij de mensen op aandringend dat ze Jezus zouden aannemen als hun Verlosser. “Het evangelie delen met anderen op straat is de levensstijl van mijn vrouw en haar familie. Haar jongere zus gaat ook de straten op om over Christus te spreken. Liefde en mededogen kenmerken het leven van mijn vrouw.”

Zijn vrouw is een martelaar. Haar geloof heeft veel mensen wakker geschud, vertelt Elisha. “We hebben het nodig wakker te worden en de taak van het vertellen van het Evangelie op ons te nemen. Mijn vreugde in deze tragedie is dat mijn vrouw rust tegen de boezem van onze Heere. Dat een vrouw met kinderen haar leven kon offeren voor Christus, betekent dat we wakker moeten worden."

Geweld
In Nigeria, vooral in het noordoosten, krijgen christenen steeds vaker te maken met vervolging. “Hoe meer vervolging we als kerken ervaren, hoe sterker we groeien en hoe meer we God de eer geven. In Johannes 16:1 en 2 staat dat God ons niet verlaat, in een tijd dat mensen ons uit onze synagogen en kerken slepen om ons te vermoorden omdat ze daarmee denken God te dienen, maar ze kennen Hem daarmee niet.”

“Vervolging is geen straf maar standvastig blijven in vervolging is een manier om de liefde van Christus te laten zien.” Elisha voegt eraan toe: “Er is een grote behoefte aan gebed en hulp voor christenen in Nigeria. Ze hebben het nodig bemoedigd te worden door gebeden om geweld niet met geweld te beantwoorden maar met Christus’ boodschap van vrede, liefde en vreugde”, zegt de voorganger. “Wij zijn de schapen en Hij is de schaapherder. En een schaap kan niet voor zichzelf vechten.”

Bron: Morning Star News
Terug naar overzicht
23 keer geraakt