Tien gebedspunten voor vervolgde christenen

13-11-2019
Beeld: Shutterstock
“Wat moet ik bidden voor vervolgde christenen?” Deze vraag krijgen we heel vaak van Nederlandse christenen. Begrijpelijk! In deze blog lees je tien dingen die je kunt bidden.

We hebben een lijst samengesteld met tien dingen die je kunt bidden voor vervolgde christenen. Het is de vrucht van jarenlang contact met onze vervolgde broeders en zusters, en voornamelijk gebaseerd op wat wij van hen geleerd hebben over gebed.

We hopen dat deze lijst je helpt in je gebed voor vervolgde christenen.

10 gebedspunten voor onze vervolgde familie1.
Bid dat de vervolgde broeders en zusters Gods aanwezigheid zullen ervaren (Hebreeën 13:5).
2.
Bid dat ze zich verbonden zullen voelen aan het grotere lichaam van Christus (1 Korinthe 12:20, 26).
3.
Bid dat ze Gods troost zullen ervaren wanneer hun familieleden worden gevangen genomen, verwond of
vermoord om hun getuigenis (2 Korinthe 1:3-5).
4.
Bid dat ze meer mogelijkheden zullen krijgen om het Evangelie te verspreiden (Kolossenzen 4:3).
5.
Bid voor hun moed om Christus bekend te maken ( Filippenzen 1:14)
6.
Bid dat ze hun vervolgers zullen vergeven en liefhebben ( Mattheus 5:44).
7.
Bid dat hun kerkelijke activiteiten verborgen zullen blijven van de autoriteiten of anderen die hen de mond willen
snoeren (Handelingen 9:25).
8.
Bid dat ze zich zullen verblijden in het lijden (Handelingen 5:41)
9.
Bid dat ze zullen worden verfrist door Gods Woord en zullen groeien in hun geloof (Efeze 6:17)
10.
Bid dat ze gesterkt zullen worden door de gebeden van hun broeders en zusters in Christus (Judas 1:20-25).

Deze gebedspunten zijn ook beschikbaar als poster. Deze kun je aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Tien gebedspunten voor vervolgde christenen | Deze poster kun je gratis aanvragenTien gebedspunten voor vervolgde christenen | Deze poster kun je gratis aanvragen

 

Een gebedspunt wat niet op de lijst staatEen gebed dat we vaak horen, is het gebed of de Heere hen wil verlossen van vervolging en in vrijheid wil stellen. Juist dat gebed lijkt een gebed met gezond verstand.

Ook democratische overheden lijken het daarmee eens. Een toenemend aantal van hen stelt rapporteurs en ambassadeurs aan om het ‘probleem’ van vervolging aan de kaak te stellen. Ze merken (terecht) op dat christenen meer dan in andere religies, worden vervolgd.

Maar in de Bijbel (en in de kerkgeschiedenis) wordt vervolging niet gezien als iets met een menselijke of duivelse oorsprong. Houd je vast. Daar wordt gesproken over vervolging als genade van God.

Luther over de lijdende kerkLuister eens naar Maarten Luther. Een pittig stukje maar zeker de moeite waard!

“Een theoloog van het kruis (…) leert dat straf, kruis en dood de meest waardevolle schatten van allemaal zijn, en de meest heilige relikwieën die de God van deze theologie Zelf ingewijd en gezegend heeft. Niet alleen door met Zijn eigen heilige Lichaam aan te raken maar ook door de omhelzing van heilige en Goddelijke wil. Hij heeft deze relikwieën ons nagelaten om ze te zoeken, te omhelzen en te kussen.

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,”

Gelukkig en gezegend is hij die door God waardig geacht wordt deze schatten en relikwieën van Christus te ontvangen, liever, hij die begrijpt dat ze hem van God gegeven zijn. Want wie worden ze gegeven? Zoals Jakobus zegt: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,” (Jakobus 1:2). Want niet iedereen krijgt de genade en de eer deze schatten te ontvangen, maar alleen zij die God daartoe verkiest.”

En dit is geen incidentele verschijning in de geschriften van Luther. Zoals Walther von Loewenich opmerkte in zijn boek ‘Luther’s Theology of the Cross:

“Luther waardeerde het kruis en het lijden als de meest waardevolle schat van de kerk, maar de kerk die Luthers naam draagt heeft dit niet altijd even goed ter harte genomen. In de ogen van Luther is een kerk die te militant, te luidruchtig is in zijn politiek, verdacht. De ware Kerk daarentegen, is een kerk van martelaren. De nieuwe mensheid die Christus voor ogen had is een lijdende kerk, alleen die kerk heeft het volle recht zich de Kerk van Christus te noemen. Die kerk volgt hun Heere in alles.

Vandaar dat Luther het kruis en het lijden als kenmerken van de kerk benoemt. In zijn boek ‘Of Councils and the Church’ noemt Luther zeven kenmerken waaraan je de kerk kan herkennen. Hij zou het graag de zeven sacramenten genoemd hebben, ware het niet dat het woord sacrament al een andere lading had gekregen. Het zevende kenmerk dat hij noemt is de aanwezigheid van het kruis en het kruisdragen van de christenen. Vandaar dat het een deel uitmaakt van de essentie van de kerk om te lijden. De kerk waar dat niet van gezegd kan worden, mist zijn doel."

Kortom, volgens Luther is een kerk die bidt dat christenen verlost worden van hun vervolging en lijden, een verdachte kerk. Het is een kerk die zijn doel mist.

Terug naar overzicht
Bid mee via onze app

Bid mee via onze app

Ontvang elke dag een actueel en concreet gebedspunt!

Ontdek meer