#StrongWithChrist

27-08-2018
Samuel de Koeijer
Als ik vervolgd word, geef ik op! Drie jongeren reageren:

Samuel de Koeijer (21)Stelling: Als ik vervolgd zou worden, zou ik opgeven.


Ik zeg geen ja en geen nee. Het is makkelijk te zeggen dat je niet opgeeft maar het komt toch voor dat mensen hun geloof afzweren onder grote druk. Ik leg het in gebed neer. Als er een tijd van vervolging komt, wilt U mij dan vasthouden?

Mijn bijbeltekst:


Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. (Lukas 9:23,24)

Johannes 3:16 spreekt mij erg aan. Dat God de hele wereld heeft liefgehad en dat we tot Hem mogen volgen. Lucas 9:23-24 vind ik ook een aansprekende tekst: dat je je kruis op moet nemen. Dat is niet alleen als je vervolgd wordt, maar ook nu al bijvoorbeeld op je werk. Je maakt keuzes die op een bepaalde wijze niet gerespecteerd worden.

Over vervolgde christenen:


Bij vervolgde christenen denk ik aan mensen die willen getuigen maar niet kunnen of mogen, terwijl wij mogen getuigen maar het niet snel doen. Voor hetzelfde geloof dat ik heb, willen zij hun leven opofferen. Dat vind ik heel mooi maar ook confronterend. Zij hebben geen toekomst, terwijl ik die wel heb.

Mijn boodschap voor vervolgde christenen:


“Ik steun jullie elke dag in gebed, dat is een vast iets voor mij. Ik wil ze ook bemoedigen vol te houden. Het lijden is niet voor altijd, er wacht iets mooiers op ze.


Marion van DijkMarion van Dijk


Marion van Dijk (20)Stelling: Als ik vervolgd zou worden, zou ik opgeven.


Mijn eerste reactie zou zijn: nee, absoluut niet, maar terwijl ik dit zeg vind ik het ook wel makkelijk klinken. Ik leef in een vrij land, maar hoe zou ik reageren als ik bijvoorbeeld in Noord-Korea zou wonen? Als ik denk wat de Heere Jezus voor mij heeft gedaan aan het kruis, dan wil ik niet anders dan de Heere Jezus belijden tegenover andere mensen en bid ik om kracht om dat ook te doen in tijden van vervolging.  Een ding weet ik zeker, dat ik niet anders kan dan mijn leven toe te vertrouwen aan mijn Hemelse Vader bij Wie ik veilig ben.

Mijn bijbeltekst:


Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.  (Romeinen 8:38,39)

Deze tekst heeft me een aantal jaar geleden bevestigd in mijn geloof. Altijd als ik hem weer lees dan raakt de inhoud me.

Mijn boodschap voor vervolgde christenen:


Jullie zijn voor mij een voorbeeld, wetend dat zowel jullie als ikzelf afhankelijk ben van ons gezamenlijke Voorbeeld: Jezus. Terwijl de duivel ons graag voor zichzelf wil winnen mogen wij ons vasthouden aan Zijn belofte: Heb goede moed want Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33). Ik wil graag tegen jullie zeggen: tot ziens in het Vaderhuis.


Kay AyinkamiyeKay Ayinkamiye


Kay Ayinkamiye (28)Stelling: Als ik vervolgd zou worden, zou ik opgeven.


Oeh, wauw, dat is een goeie. Het is heel moeilijk te zeggen wat ik zou doen. Ik voel me nu sterk dus ik kan makkelijk zeggen dat ik niet opgeef. Maar ik kan me voorstellen dat je als mens onder druk een compromis kan sluiten als het gaat om je christenzijn. Ik geloof wel dat je, als je elke dag stille tijd hebt met God, wel vol kunt houden.

Mijn bijbeltekst:


Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:38,39)

Het is mooi om te zien hoe groot Gods liefde is. Als ik twijfelde of verleid werd om van mijn geloof af te stoppen, dacht ik dat God teleurgesteld in mij is. Maar die gedachte is een wapen van de duivel. Want Zijn liefde is juist redding. Niets kan ons ervan scheiden, zelfs vervolging niet.

Over vervolgde christenen:


Ik voel me verantwoordelijk voor vervolgde christenen, ze zijn familie. Als er nare dingen met hen gebeuren, voel ik me aangesproken. We zijn samen met elkaar verbonden in Jezus Christus.

Mijn boodschap voor vervolgde christenen:


Ik wil jullie eraan herinneren dat God overwinnaar is, gisteren, vandaag en morgen. Richt je oog niet op wat tijdelijk is, maar verheug je op de toekomst met God. 
Terug naar overzicht