Post voor vervolgde broers en zussen

07-02-2020
Al bijna vijftien jaar sturen ze post naar vervolgde christenen en bidden ze voor hen, de leden van bid- en schrijfgroep in Hardenberg. Jannita Polman begon de bid- en schrijfgroep toen ze zelf vervolgde christenen had horen spreken. “Verhalen van vervolgde familieleden houden je bij de les.”

“De bid- en schrijfgroep is begonnen toen ik de bijbelverhalen over mensen die moesten lijden omdat ze God volgden en gehoorzaamden, extra bewust las. Zoals het verhaal van Stefanus uit het boek Handelingen.
Vervolgens ben ik naar een landelijke dag geweest waar ik uit de mond van vervolgde christenen zélf hun verhalen te horen kreeg. Dat maakte diepe indruk! Toen ben ik mensen gaan zoeken die mee wilden doen met een bid- en schrijfgroep voor vervolgde medechristenen.”
 
“We zijn allemaal leden zijn van het Lichaam van Christus. We zijn dus één in Hem en daarom geestelijk familie van elkaar. Hebreeën 13:3 geeft ons een belangrijke opdracht om betrokken te zijn bij vervolgde broers en zussen.”

Meer liefde


"Door het schrijven worden we ons ervan bewust dát we vervolgde broers en zussen hebben. Ook krijg je meer liefde voor hen en het verdiept je eigen, geestelijke leven. Je gaat steeds meer beseffen dat onze vrijheid en welvarendheid in Nederland beslist niet vanzelfsprekend is, misschien zelfs iets waardoor we geestelijk in slaap vallen. Verhalen van vervolgde familieleden houden je dan weer bij de les. En die les is: Volg Jezus in je leven! Zijn weg is de beste!”

"De bidders/schrijvers komen uit verschillende kerken. Onderling is er een groeiende band, omdat we - ondanks de verschillen - als één blok om vervolgde broers en zussen heen staan. Persoonlijk vind ik het erg zegenrijk dat verhalen van vervolgde christenen mijn geloofsleven diepgaander en sterker maken. Zo werkt de Heilige Geest wereldwijd!”

Wilt u ook schrijven aan onze vervolgde familie? Kijk op www.sdok.nl/kaart of neem contact op met ons secretariaat: info@sdok.nl of 0183 - 561 186.

Terug naar overzicht