Ontvoerd in veertig seconden

17-01-2020
Volgens ooggetuigen leek het wel een filmscène. Drie robuuste terreinwagens omsingelden de auto van pastor Koh en dwongen hem aan de kant te gaan. In zwart geklede mannen stapten uit en sleepten de Maleisische voorganger in een van de auto’s. Mannen op motoren hielden het overige verkeer tegen. Binnen veertig seconden reed de auto met pastor Koh weer weg. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Pastors Koh’s vrouw Susanna is ervan overtuigd dat de ontvoering van haar man op 3 februari 2017 is gelinkt aan een eerdere confrontatie met beambten van het ministerie van religieuze zaken. Susanna organiseerde toen samen met haar man een sponsordiner ten bate van een goed doel dat ze hadden opricht. Tijdens die bijeenkomst werden ze overvallen door zo’n dertig agenten van het ministerie van religieuze zaken.

Susanna: “Ze dachten dat we aan het evangeliseren waren onder moslims en dat is verboden in Maleisië. Hoewel er zich inderdaad enkele moslims in het gezelschap bevonden, was het ons belangrijkste doel om de sponsors te bedanken voor hun financiële steun. Geld waarmee armen, alleenstaande moeders, drugsverslaafden en mensen met HIV werden geholpen.
Tijdens de bijeenkomst die in een kerk werd gehouden, waren zo’n honderdtwintig mensen met verschillende achtergronden aanwezig. Tijdens de overval werden foto- en videobestanden in beslag genomen.

"Ondanks alle bedreigingen bleef mijn man onverschrokken doorgaan"


Bedreigingen


De overval bleek een keerpunt te zijn in het leven van pastor Koh en zijn vrouw Susanna. De voorganger werd vanaf dat moment met de dood bedreigd. Het gezin ontving een envelop met witte poeder waarvan men vermoedt dat het anthrax is geweest. Dit is een stof die een infectie of zelfs de dood kan veroorzaken. Pastor Koh ontving ook een doos met twee kogels en een brief erin, waarin gedreigd werd dat de voorganger en zijn vrouw gedood zouden worden.

Susanna KohSusanna Koh


Ondanks deze bedreigingen bleef pastor Koh onverschrokken, vertelt Susanna. “Hij ging door, hoewel hij ook wel bang en bezorgd was. Hij ervoer het als Gods roeping om de grote opdracht te vervullen. Elke stam, elk land en elke taal moeten met het Evangelie bereikt worden. We gingen verder met ons werk onder de armen en de zwakken in de samenleving. Met Gods kracht kwamen we er doorheen.”

Aangifte


Na de bedreigingen, vervolgden pastor Koh en zijn vrouw hun werk, zonder verdere problemen, tot 2017. “De ontvoering was een grote schok voor mijzelf en voor de christelijke gemeenschap”, vervolgt Susanna. Toen ze naar de politie ging om aangifte te doen, verbaasde het haar dat ze werd ze ondervraagd over de activiteiten van haar man. Ze vroegen specifiek of hij onder moslims evangeliseerde. “Ik vond het erg vreemd dat die vragen gesteld werden. Dat zijn niet de vragen die je verwacht als je man het slachtoffer is van een ontvoering.”

Susanna gelooft dat God haar man op de ontvoering heeft voorbereid. Niet lang daarvoor was de voorganger begonnen met een dagelijkse gebedswandeling van drie uur. Hij leerde veel bijbelgedeelten uit zijn hoofd. “Vlak voor zijn ontvoering kon hij heel 1 Korinthe 15 reciteren. Ik dacht toen bij mezelf: ‘Je bent echt een voorbeeld voor anderen’.”

"De steun van broers en zussen geeft ons nieuwe moed"


Zware tol


Hoewel Susanna weet dat het leven van haar man in Gods handen ligt, heeft ze het erg zwaar. “Het moeilijkste is dat je niet weet waar hij is en hoe het nu met hem gaat. Mijn kinderen krijgen psychische begeleiding omdat de hele situatie een zware tol van hen eist. Tegelijkertijd danken we God voor de steun van de christelijke gemeenschap en de wereldwijde kerk die om ons heen staat. Broeders en zusters steunen ons door gebed en via kaarten die we ontvangen. Het geeft ons nieuwe moed."

Het gezin van Raymond Koh. V.l.n.r. Esther, Elisabeth, Raymond, Susanna en Jonathan KohHet gezin van Raymond Koh. V.l.n.r. Esther, Elisabeth, Raymond, Susanna en Jonathan Koh

"De eerste weken na de ontvoering was ik ten einde raad en had ik last van paniekaanvallen. We hebben ons als gezin een tijdje afgezonderd om in de stilte God te zoeken. Het heeft geholpen om de ogen alleen op Jezus gericht te houden. In die tijd sprak God door Zijn Woord. Met name Psalm 46:11 is me dierbaar geworden. ‘Geef het op en weet dat ik God ben.’ Ik hoef niet te strijden of goed mijn best te doen. Ik kan rusten in de wetenschap dat Hij met ons is en dat Hij ons nooit zal begeven of verlaten. Hij zal alle dingen laten medewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Rom 8:28)

Nieuw persoon


Als Susanna bidt voor de vrijlating van haar man, bidt ze ook voor haar gezin. Het is haar verlangen dat God nieuwe mensen van hen zal maken. “Mensen die sterk zijn, geduldig en godvruchtig. Dat hebben we zo nodig in deze beproevingen.” Susanna vraagt ook om te bidden voor kerken in Maleisië. Dat kerken uitkomen voor waarheid en recht en de mensen ook liefhebben.  Ondanks de zorgen over haar man, heeft Susanna diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van haar man, vergeven. “Ze weten niet wat ze doen. God heeft me geleerd om hen te vergeven en voor hen te bidden. Deze mensen hebben God nodig. Voor een geestelijke opleving in Maleisië is het nodig dat individuele levens van mensen veranderen. Dat ze zich bekeren tot God.”


Christenvervolging in Maleisië


Er wonen naar schatting zo’n 2,9 miljoen christenen in Maleisië op een bevolking van 32 miljoen mensen. Christenen krijgen te maken met discriminatie door de overheid, zowel vanwege hun etniciteit als vanwege hun religie. Ook worden ze gediscrimineerd door dorpsgenoten, die hen bijvoorbeeld de toegang tot water en elektriciteit ontzeggen. Als een moslim zich bekeert tot het christendom en familieleden ontdekken dit, dan krijgt hij of zij vaak te maken met geweld. Ook is het voor hen zeer moeilijk om samen te komen met andere christenen. Christenen afkomstig uit etnische minderheden, hebben wel de vrijheid om naar de kerk te gaan. De overheid stelt echter wel grenzen aan hun activiteiten. Kerken moeten toestemming vragen om christelijke materialen te printen. Evangeliseren onder moslims is verboden.

Wil je Susanna bemoedigen met een kaart? Klik hier.


Videobeelden: Voice of the Martyrs/The SunTerug naar overzicht