“Als ik sterf, sterf ik voor U”

10-09-201945 x geraakt
Het gezin van Ritesh werd in een hindoetempel gedwongen Jezus te verloochenen.
De dorpelingen zien hoe Ritesh de aanbidding van hun gebruikelijke goden inwisselt voor een relatie met één God, Schepper van hemel en aarde. Dat maakt de buurtgenoten woedend.

Net zoals miljoenen andere Indiërs is Ritesh een nauwgezet beoefenaar van het hindoeïsme. Al meer dan vijfendertig jaar is hij dagelijks in de tempel te vinden. Ritesh hunkert naar vrede, maar hoe hij zich ook inspant, de rituelen brengen hem en zijn gezin geen geestelijke groei, laat staan een innerlijke verbondenheid met het goddelijke.

In 2016 gebeurt er iets onverwachts. Ritesh raakt aan de praat met een plaatselijke winkelier, Pascal, over hoe je God kunt leren kennen. Er vindt een levendige discussie plaats en aan het einde van het gesprek overhandigt Pascal hem een Bijbel.

Een plaatselijke winkelier gaf Ritesh een BijbelEen plaatselijke winkelier gaf Ritesh een Bijbel


Ritesh stort zich - ijverig als hij is - op het lezen van de Bijbel. En al lezend ontdekt hij dat vrede met God hebben hem de vrede zal kosten met zijn dorpsgenoten.
 
Pascal besluit bijbelstudies met het gezin te doen


Aanstekelijke kerk


Als Pascal hem een aantal maanden later uitnodigt voor een kerkdienst neemt Ritesh de uitnodiging aan. Tijdens de dienst raakt hij diep onder de indruk van de schriftlezingen, de preek en de manier waarop christenen hun God aanbidden. “Ik kan het niet goed beschrijven”, vertelt Ritesh, “maar het maakte zo’n indruk op me. Dat God naar deze wereld is gekomen en Zijn leven heeft gegeven. Zoiets had ik nog nooit gehoord! Vanaf dat moment bleef ik de diensten bezoeken. Na een maand of vier ging mijn vrouw Vanya ook mee en – uit veiligheidsoverwegingen – namen we afwisselend een van de kinderen mee. Hoe voorzichtig we het ook aanpakten, na verloop van tijd kreeg toch een van de buren argwaan. Al snel waren we onderwerp van gesprek geworden.

Pascal besluit bijbelstudies met het gezin te doen en op een avond is Psalm 115 aan de beurt. Het contrast tussen de levenloze idolen van het hindoeïsme die ‘oren hebben maar niet horen’ en de levende God die ons hoort en onze gebeden beantwoordt, raakt Ritesh enorm. Na enkele maanden de Bijbel te hebben gelezen, besluit Ritesh zijn afgoden en de lege rituelen vaarwel te zeggen, zijn kruis op te nemen en Jezus te volgen.

"Wat er ook komt, laat maar gebeuren"


Geloofsgroei


Pascal, die ervaring heeft met geloofsvervolging, waarschuwt Ritesh voor de gevolgen. Ritesh: “Er is mij op het hart gedrukt dat Jezus volgen niet gemakkelijk is. Ik weet nog dat ik zei: ‘Welke problemen er ook op mijn pad komen, laat het maar gebeuren.’

De familie geniet enorm van het kerkbezoek, Gods aanwezigheid is voelbaar. Iedere ochtend, van vijf tot acht uur, start het gezin met het bestuderen van de Bijbel. Het gezin groeit in liefde tot God en elkaar en ze ervaren Gods zegenende hand op allerlei manieren. Ritesh’ dochter vertelt: “Ik had een kort lontje en was altijd snel boos, maar God heeft mij veranderd.”

Tegelijkertijd echter ervaart het gezin een toenemende vijandschap vanuit de buurt. Op een dag verzamelt zich een grote groep mensen voor Ritesh’ huis. Ritesh krijgt hij te horen dat hij nog vier dagen de kans krijgt om terug te keren naar het hindoeïsme.

"Ik geef mijn leven in Uw handen, God. Als ik sterf, sterf ik voor U."

Binnen een week, als Ritesh uit zijn werk komt, ziet hij weer een grote groep mensen voor zijn huis staan. Ritesh, zijn vrouw en kinderen worden meegesleurd naar de dichtstbijzijnde tempel. Binnen zitten tien hindoeleiders op een rij en dan begint de ondervraging: “Wie aanbid je? Jezus of onze goden? Ben je hindoe of christen?” Als de familie zich in zwijgen hult, wordt het duidelijk: ‘We zullen jullie doden als je Jezus blijft volgen.’ De mannen slaan Ritesh en Vanya, terwijl de doodsbange kinderen huilend toekijken. Een van de leiders gooit Ritesh’ Bijbel op de grond en schreeuwt: “Wie heeft dit aan jou gegeven? Vertel het. Nu!”
Maar Ritesh zwijgt.

__


Eindelijk, na uren van pesterijen, mogen ze naar huis. Maar de beproeving is nog niet voorbij. Mensen buiten de tempel melden bij de politie dat Ritesh zijn familie heeft bekeerd tot het christendom en Ritesh wordt gearresteerd en gevangengezet. Na een tijdje wordt hij in een jeep gezet. Ritesh vreest het ergste en hij begint te bidden: “Ik geef mijn leven in Uw handen, God. Als ik sterf, sterf ik voor u. Als ik blijf leven, leef ik voor u.”

Laatste verzoeking


Tot Ritesh’ opluchting rijden de agenten hem naar huis. De familie wordt vier uur lang ondervraagd over wat de reden is van hun overgang tot het christendom. Uiteindelijk neemt de politie het gezinnetje weer mee naar de tempel en dringt aan om een ritueel uit te voeren en zo hun terugkeer tot het hindoeïsme te laten zien. Als het gezin weigert, laat de politie hen gaan. Het gezin wordt voorgoed buitengesloten door de buurtgenoten.

Riksja


Een zusterorganisatie van SDOK helpt het gezin met het vinden van een nieuwe plek waar het zich veilig voelt en voorziet Ritesh van een riksja (fietstaxi), zodat hij beter in staat is om zijn gezin te onderhouden. (SDOK steunt wereldwijd christenen als Ritesh. Maak het mogelijk dat we meer christenen bereiken door een eenmalige gift te geven.)

Via onze partners kreeg Ritesh een Riksja (fietstaxi). Daarmee kan hij in zijn inkomen voorzien.Via onze partners kreeg Ritesh een Riksja (fietstaxi). Daarmee kan hij in zijn inkomen voorzien.

Help christenen als Ritesh met een gift
Doneren
Terug naar overzicht
45 keer geraakt