Jamil | verhaal over vergeving

07-03-201744 x geraakt
Jamil en zijn gezin
Als iemand drie jaar lang, bijna iedere avond, gemarteld wordt, dan heeft die persoon bovennatuurlijke genade nodig. Maar Jamil verdroeg het, na zijn huwelijk. Hij kreeg een zoon en aanvaardde het aanbod voor een bediening, in een dorp in Centraal-Azië met enkel moslims. Toen het nieuws over deze nieuwkomer en ‘ongelovige’ zich verspreidde, verschenen de inwoners bij Jamils deur en begonnen de afranselingen.

Jamil haalde dan bijbelteksten aan voor zijn aanvallers, maar weigerde terug te vechten. Als ze dan vertrokken waren, waste hij zijn bebloede gezicht. Hij was bereid de prijs te betalen voor het feit dat hij gehaat werd vanwege zijn geloof in de Heere Die hij liefhad. Maar alles veranderde op de avond toen één man alleen kwam om hem af te ranselen.

De man was Jamil aan het stompen toen Jamils zoontje van zes jaar naar binnen liep. Voordat de aanvaller vertrok, beukte hij met zijn vuist in de buik van het jongetje, waardoor het kind van pijn op de grond belandde.
Op dat moment sloegen bij Jamil de stoppen door. Na zijn zoon getroost te hebben greep hij een mes en ging de aanvaller achterna. Toen hij naar het huis van de man rende, zei hij tegen diens bejaarde vader dat hij zijn zoon ging vermoorden. Let nu op de eerste reactie van de vader: ‘Jamil, dat zou ik van jou niet verwachten.’
Nee, dat zou je van hem niet verwachten. Maar, zo vertelde hij de vader, hij had geen moeite met de afstraffingen, maar hij kon niet verdragen dat zijn zoon geslagen werd. Hij had zelfs iedereen bedreigd die zijn zoon wilde aanraken.

Die nacht kon Jamil door schuldgevoelens geen oog dichtdoen. Hij was net zoals zij! Nog voor zonsopgang ging hij naar het huis van de aanvaller om hem vergeving te vragen. Toch gingen de afstraffingen door, bijna iedere avond. Op een dag vielen leiders van een plaatselijke groep radicale moslims zijn huis binnen om Jamil aan te vallen voordat ze op jacht gingen.

Toen ze eisten dat Jamils vrouw voor hen zou koken, gaf ze daaraan gehoor. Terwijl ze hun eten klaarmaakte, sprak Jamil met hen over God. Hij zei zelfs: ‘Moge God jullie jachtpartij zegenen.’ De mannen besloten die avond van de afstraffing af te zien. Dagen later vroeg de leider aan Jamil om naar zijn huis te komen en zijn gezin te vertellen ‘wat je ons die avond hebt verteld’. Een folteraar die de waarheid vraagt aan de gefolterde. Liefde maakte de weg vrij.

Verdieping
Bijna iedere avond had Jamil te maken met afranselingen. Misschienheb je zelf te maken met dagelijkse ‘afranselingen’, of het nu om verbaal geweld gaat of niet-aflatende spanningen. Alleen Gods bovennatuurlijke genade hielp Jamil om geen wraak te nemen, maar alles te verdragen en te vergeven. Zijn er situaties in jouw leven waarin je in de verleiding komt om terug te slaan? Ook voor jou is diezelfde bovennatuurlijke genade van God beschikbaar. Maak er dankbaar gebruik van en zie wat God gaat doen.

Vermelden
Bij plaatsing graag SDOK noemen als bron. Eventueel de volgende zin toevoegen (optioneel):

SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) ziet het als haar missie om christenen in Nederland te inspireren met de verhalen van vervolgde christenen. Lees meer op www.sdok.nl.
 
Terug naar overzicht
44 keer geraakt