Internationale actie gevraagd voor vrijlating christenen in Sudan

23-09-2016
Voorgangers Kuwa Shamal (links) and Hassan Kodi
Een prominente Sudanese bisschop heeft de internationale gemeenschap opgeroepen op te komen voor de Sudanese voorgangers die mogelijk de doodstraf krijgen. Bisschop Andudu Adam Elnail, die zelf uit Sudan is gevlucht en nu in South Carolina woont, vraagt de VN en Amerika om snel actie te ondernemen.

De christenen om wie het gaat, zijn de voorgangers Hassan Abdelrahim Kodi en Kuwa Shamal enn de Tsjech Petr Jasek. Alle vier werden ze in december vorig jaar gearresteerd. De beschuldiging luidt onder meer het steunen van een rebellenbeweging, het in gevaar brengen van de nationale veiligheid en spionage. De maximumstraf hiervoor is de doodstraf. Eerder werd Petr Jasek afgeschilderd als ‘filmmaker’ die tot doel had samen te zweren tegen de staat. Petr heeft echter nooit een film gemaakt of uitgebracht.

Aanleiding voor de arrestatie is de zorg voor Ali Omer, een student die tijdens een demonstratie vorig jaar ernstig gewond raakte. Voorganger Hassan bracht de situatie van Ali naar voren op een internationale conferentie van christenleiders in november 2015. Een maand later reisde Petr naar Khartoum om de student, die ernstige brandwonden opliep, een bedrag van € 4500,- te overhandigen voor medische zorg.

Proces
Veiligheidsagenten die de tas van Petr doorzochten op Khartoum Airport vonden een kwitantie van deze donatie, die getekend was door voorganger Hassan en Abdelmoneim. De schenking van het bedrag wordt gezien als ‘steun aan een rebellenbeweging’. Petr werd meteen gearresteerd, de andere twee mannen werden negen dagen later gevangen genomen, samen met voorganger Kuwa. Volgens Sudanese media is het proces tegen hen begonnen op 21 augustus.

SDOK en andere organisaties maken zich zorgen over de situatie van de drie. Volgens Mervyn Thomas, directeur van Christian Solidarity Worldwide is de zaak tegen de vier mannen een voorbeeld van manipulatie van het justitiële systeem om etnische en religieuze minderheden te benadelen. “Het bewijs toont duidelijk aan dat drie van de mannen zorgden voor medische hulp voor student Ali Omer. Als gevolg van hun vriendelijkheid worden deze mensen in erbarmelijke omstandigheden vastgehouden en krijgen ze nu een oneerlijk proces. Voorganger Kuwa Shamal is daarnaast alleen gearresteerd vanwege zijn positie als senior kerkleider en zijn vriendschap met Abduraheem.”

Sharia-wetgeving
De Sudanese regering wordt geleid door Omar Al Bashir, een islamist die door het Internationaal Strafhof is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide. Bashir en zijn regering hebben een geschiedenis van ernstige christenvervolging. Bij de afscheiding van Sudan van Zuid-Sudan in 2011, beloofde Bashir dat het land islamitischer zou worden. Hij zwoer de grondwet te vervangen door een grondwet die veel dichter bij de islamitische sharia-wetgeving staat.

Bisschop Elnail: “De overheid is niet geïnteresseerd in de christelijke godsdienst. Er is geen vrijheid voor ons. We kunnen geen kerken bouwen en worden behandeld als tweederangs burgers. De internationale gemeenschap moet de regering van Sudan onder druk zetten om ons vrijheid van geloof te geven.” Zelf ontvluchtte de bisschop Sudan toen zijn huis in brand werd gestoken omdat hij weigerde het regime van Omar Al Bashir te steunen.

Bid om een snelle vrijspraak voor de drie mannen. Bid om genezing van de gewonde student. Bid ook voor gelovigen in Sudan die in toenemende mate onder druk komen te staan van het regime dat vastbesloten lijkt om het land te bevrijden van het christendom.

Terug naar overzicht