Heviger vervolging leidt tot forse groei aantal christenen

23-01-2024
De vervolging van christenen zal dit jaar verder toenemen. Wat zijn de trends en verwachtingen voor 2024? Digitale controle van bijvoorbeeld Chinese christenen is een van de zorgelijkste ontwikkelingen.

Als eerste trend noem ik de doorgaande radicalisering van gewelddadige islamitische groepen, zoals Boko Haram, de taliban en aan al-Qaida gelieerde groepen. Deze proberen hun invloed en grondgebied met steeds extremer geweld te vergroten. Dit leidt tot meer gevaar voor christenen. Vooral in de Sahelregio (landen rond de Saharawoestijn) neemt de vervolging sterk toe.

In Noord-Nigeria hebben christenen al decennialang met hevige vervolging te maken. Sinds Boko Haram in 2009 de regie overnam, vermoordden islamitische extremisten (met steun van extremistische Fulani-herders) ten minste 50.000 christenen. Ook werden 18.000 kerken verwoest.

De situatie in Mali, Burkina Faso en Niger is eveneens zeer verontrustend, vanwege de recente militaire coups in deze landen. Zo vond op 26 juli in Niger een staatsgreep plaats. Daarmee is dit land, dat net twaalf jaar lang het pad van democratisering volgde, weer terug bij af.

Een staatsgreep is een signaal van politieke instabiliteit en komt jihadisten vaak goed uit. Je kunt gerust stellen dat de Sahel inmiddels het epicentrum van internationaal jihadisme is. Extremisten maken gebruik van problemen die al in de regio spelen. Denk aan armoede, de afwezigheid van een functionerende overheid en een tekort aan onderwijs.

Christenen zijn het voornaamste doelwit van de verder radicaliserende groepen. Duizenden broeders en zusters zijn er vermoord of ontheemd.

Digitale vervolging


Arrestaties bij een Chinese huisgemeenteArrestaties bij een Chinese huisgemeente

Digitale ontwikkelingen geven overheden de kans om meer controle uit te oefenen op bijvoorbeeld christenen. Dat is een tweede trend. In China is digitale gezichtsherkenning en irisherkenning inmiddels gewoon geworden. In dit land hangen volgens schattingen nu meer dan een half miljard slimme camera’s. Andere landen, zoals Vietnam en Bangladesh, nemen deze vorm van controle over. Het argument om dit middel te gebruiken is dat het de veiligheid van de burger zou vergroten.

In China wordt verder op grote schaal menselijk DNA verzameld, ook van mensen die nooit een misdaad hebben begaan. In de geregistreerde Drie-Zelf Kerk zijn gezichtsherkenningscamera’s verplicht. Hiermee kunnen autoriteiten niet alleen zien en horen wat er in de kerken gebeurt, maar controleren ze ook of kerken zich houden aan de wet die kinderen onder de achttien jaar verbiedt om naar de kerk te komen.

India


Vervolgde christen op de vluchtVervolgde christen op de vlucht

Door sterke nationalistische invloeden worden minderheden steeds minder geaccepteerd, een derde trend. Waar nationalistische regeringen aan de macht zijn, zoals in India, is de ruimte voor minderheden geringer. Bekend is daar de slogan: ”Een goede Indiër is hindoe.” Ben je geen hindoe, dan ben je geen goede Indiër.
Terwijl India afstevent op verkiezingen, later dit jaar, neemt het geweld tegen christenen toe. Partners van SDOK waarschuwen dat, wanneer de huidige hindoeïstische en nationalistische regering (BJP) herkozen wordt, de vervolging nog heviger zal worden en zich zal uitbreiden naar deelstaten waar nu nog een gematigde politieke agenda ten opzichte van minderheden van kracht is.

Twee factoren wijzen op de groeiende vijandigheid tegenover christenen. De eerste is het uitvaardigen van antibekeringswetten en de daaropvolgende arrestaties van christenen die hun geloof delen met mensen die God nog niet kennen.

De tweede is het etnische geweld in Manipur in het noordoosten van India, dat in mei uitbrak en daarna uitliep op religieuze vervolging. Indiase media schatten dat 175 mensen werden gedood. Volgens bronnen van SDOK werden ongeveer driehonderd kerken in brand gestoken en 60.000 mensen van huis en haard verdreven.

Getuigenissen


Wie deze trends op zich laat inwerken, zou kunnen verzuchten: „Het gaat maar door…” Inderdaad, vervolging zal er in deze wereld altijd zijn. Maar wat een geweldige boodschap van troost staat er in Mattheüs 5:10-12: „Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.”
Verhalen van christenen uit landen waar hevige vervolging plaatsvindt, stromen dagelijks binnen bij SDOK. Ze zijn, ondanks de ernst ervan, echter niet deprimerend. Het zijn juist verhalen met krachtige getuigenissen van een God die leeft, ondanks de weerstand die christenen ondervinden.

Andere blik


Ondanks vervolging komen komen veel mensen tot geloofOndanks vervolging komen komen veel mensen tot geloof

Laten we dit jaar op een andere manier naar berichten over vervolging kijken. Er hoort namelijk een hoopvolle uitleg bij, die ik graag met u deel. Op basis van bezoeken aan de verschillende landen en van verhalen en onderzoeken is het mogelijk een lijst te maken van landen waar het christendom het sterkst groeit.

De volgende landen staan op nummer 1, 2 en 3: Nepal, China en het Arabisch schiereiland. Ondanks de toename van vervolging groeit het aantal christenen in China per jaar gemiddeld met 10 procent. Het aantal christenen wereldwijd groeit met 83.000 per dag. Dit zijn buitengewoon hoopvolle cijfers. God gaat door met Zijn werk.

Het christendom groeit het minst hard in landen in West-Europa en in Amerika, de plekken waar vrijheid is om te geloven en naar Gods Woord te leven. Steeds vaker hoor ik van onze vervolgde broeders en zusters dat ze ook bidden voor ons, westerse christenen. „Bij jullie is zoveel verleiding en welvaart dat die jullie zouden kunnen afhouden van het volgen van Christus en dat jullie zouden kunnen vergeten dat we hier op aarde maar voorbijgangers zijn.” We bidden voor de vervolgde broers en zussen én hebben hun gebed hard nodig. Zo mogen we elkaar opbouwen.

Honger naar Bijbel


Yashoda's kwam tot geloof door het lezen van de BijbelYashoda's kwam tot geloof door het lezen van de Bijbel

Onlangs was ik in een land in het Midden-Oosten waar de vraag naar Gods Woord groot is. Een van de betrokkenen vertelde me dat gebed om bescherming enorm hard nodig is. Met gevaar voor eigen leven brengen christenen Bijbels bijvoorbeeld over de grenzen van Iran. Want, zo vertelde hij, als we de Bijbels niet brengen, komen mensen (omdat de honger naar Gods Woord zo groot is) ze zelf halen en dat brengt nog veel meer gevaar met zich mee.

We willen de verhalen over vervolging blijven delen, om anderen aan te moedigen tot het volgen van Christus. Zodat we samen naast onze vervolgde broeders en zusters staan.
Medewerker aan het woord:
Bidt u mee?

Vervolgde christenen hebben uw gebed en steun nodig. Bidt u dit jaar weer met ons mee?

- André van Grol
Terug naar overzicht