Heb IS lief!

15-11-201564 x geraaktleestijd 5 min
Begin dit jaar verspreidde de terreurgroep IS een video waarin de executie van 21 christenen te zien is. In de video worden de mannen, gekleed in een oranje overall, één voor één onthoofd.

De meeste van deze mannen waren Koptische christenen uit hetzelfde dorp in Egypte. Malak Ibrahim Sinyout was een van hen. Mariam Farhat, zijn 27-jarige weduwe, hoorde via een christelijke tv-zender over de dood van haar man. Een medewerker van onze Amerikaanse zusterorganisatie sprak met haar.

De eerste dagen was ik ontzettend verdrietig


Het moment dat je hoorde over de dood van je man moet heel heftig zijn geweest. Hoe reageerde je?
“De eerste dagen was ik ontzettend verdrietig, toen had ik echter de video nog niet gezien. Ik dwong mezelf om de video te bekijken, omdat ik zeker wilde weten dat mijn man zich onder die 21 christenen bevond. Toen we in de video zagen hoe de mannen Jezus aanriepen, waren we erg bemoedigd. Ik ben erg trots op mijn man dat hij sterk stond in zijn geloof en Christus niet verloochende.”

Je hebt een tweejarige zoon, die nu zonder zijn vader moet opgroeien. Hoe is dat?
“Er is een tekst in de Bijbel die zegt dat God de Vader is van wezen en weduwen. Ik weet zeker dat God ons niet zal verlaten. Als mijn zoon Philopeter ouder is, zal ik hem vertellen dat hij trots moet zijn op zijn vader, hij stierf en verloochende Jezus niet.”

Waarom denk je dat God toestond dat dit met je man gebeurde?
“God koos mijn man uit om een boodschap te geven aan iedereen die God verlaten heeft om bij Hem terug te komen. We zijn blij en dankbaar dat Jezus naar de aarde kwam om gekruisigd te worden voor onze zonden. Op dezelfde manier zijn we verblijd dat deze mannen hun leven hebben prijsgegeven voor Jezus.”

Wat hebben deze gebeurtenissen betekend voor je persoonlijke geloof?
“Het heeft mijn geloof sterker gemaakt. Het heeft mij bemoedigd om voor niets en niemand bang te zijn. En het heeft me sterker gemaakt in de wetenschap dat God altijd bij ons is.”

“We zijn niet boos op de strijders van IS. We bidden dat God hun harten en ogen zal openen om Zijn glorie te zien.”


Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk zal zijn om dit te begrijpen. Ze verwachten tranen en verdriet. Waarom overheerst dat niet?
“Dat komt omdat God een God van troost, ontferming en liefde is. We moeten niet om hen huilen, maar om onszelf. Zij zijn bij Christus, waar het veel beter is.”

Wat wil je zeggen tegen christenen in het westen?
“We zijn niet boos op de strijders van IS. We bidden dat God hun harten en ogen zal openen om Zijn glorie te zien.”
Terug naar overzicht
64 keer geraakt