Gezamenlijk statement vluchtelingen

03-11-2016
Nu de strijd om Mosul in alle hevigheid is losgebarsten, wordt verwacht dat de komende tijd het aantal vluchtelingen opnieuw zal toenemen. Gebleken is dat mensen niet alleen een veilig heenkomen zoeken voor het oorlogsgeweld maar dat christenen in deze regio nog extra in het nauw komen door de barbaarse praktijken van IS. SDOK vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de situatie van deze christenen.

In samenwerking met Prisma is een statement opgesteld waarin aangesloten organisaties, waaronder SDOK, zich uitspreken over de ‘vluchtelingenproblematiek’.

Statement
Mensen recht doen! - Een oproep tot een brede benadering van de 'vluchtelingenproblematiek'
Terug naar overzicht