Getuigenis uit Pakistan

21-11-2022leestijd 2 min
Sinds begin augustus heeft Pakistan te maken met plotselinge hevige overstromingen. Een derde van het land stond onder water. We hebben in de afgelopen maanden meerdere christelijke families in Pakistan mogen ondersteunen met noodhulp. Deze gezinnen zijn jaren geleden christen geworden en ondervinden vanwege deze moedige beslissing dagelijks veel weerstand en discriminatie vanuit hun omgeving.

Noodhulp


We zijn dankbaar dat we via lokale partners praktische ondersteuning konden bieden in de vorm van onder andere voedselpakketten, hygiëneproducten, schoon drinkwater en een tijdelijk onderdak. Willen jullie de getroffen christenen blijven bidden?

Voedsel PakistanVoedsel Pakistan


Getuigenis


Een van de getroffenen vertelt: "We hadden een moeilijke tijd en ondervinden nog steeds problemen door de overstroming. Niemand kwam ons te hulp toen onze huizen onder water stonden en we niets te eten hadden. Onze akkers zijn ook overstroomd en we kunnen geen zaken meer doen om geld voor de komende dagen te verdienen. We zijn God dankbaar dat Hij jullie team heeft gezonden om ons te helpen en ons te voorzien van eten, dekens en klamboes. We danken God voor jullie zorg voor ons. We wensen jullie al het goede!"

Eten PakistanEten Pakistan
Medewerker aan het woord:
Ook jij kunt impact maken

Het werk in Pakistan is een van de manieren waarop we christenen wereldwijd proberen te helpen. Steun jij dit werk met een gift?

- Marijke
Terug naar overzicht
Ontdek meer over Pakistan

Ontdek meer over Pakistan

Margreet sprak Pakistaanse vrouwen die werden ontvoerd vanwege hun christen-zijn.

Beluister de podcast