Een unieke inkijk in de Noord-Koreaanse kerk

19-08-2021
“Het was 1967.

Daarom verbrandde mijn grootvader alle Bijbels, precies zoals God hem had bevolen, en was daarmee de Noord-Koreaanse autoriteiten te slim af. En het Evangelie bleef zich verspreiden.”

Het land waar in het begin van de twintigste eeuw een enorme opwekking plaatsvond, is al sinds
2002 nummer één op de ranglijst van christenvervolging. Nergens ter wereld worden christenen zo
zwaar onderdrukt als in Noord-Korea.

Onder leiding van Kim-Il-Sung is rond de jaren zestig bijna heel het christendom uitgeroeid.
Bijna, maar niet helemaal. Hoe groot de verdrukking ook is, het Evangelie zal zich blijven verspreiden.
Zelfs in Noord-Korea, het meest hermetisch afgesloten land ter wereld.

Het verhaal dat de familie Bae in het boek ‘De geheime erfenis’ vertelt, is daar het bewijs van.


Juche versus christendom


In 1948 werd Noord-Korea een zelfstandige staat. De eerste leider Kim-Il-Sung ontwikkelde een
staatsideologie: Juche (zelfredzaamheid). Je zou kunnen zeggen dat deze ideologie een mix is van
communisme, sociale harmonie en christelijke beginselen. Juche heeft een behoorlijk aantal
overeenkomsten met het christendom. Denk bijvoorbeeld aan de drie-eenheid (Kim-Il-Sung, zijn
vrouw en zoon Kim-Jong-Il). Of de geschriften en leringen van Kim-Il-Sung die als gezaghebbend
worden beschouwd.

Hierdoor lijkt Juche wel een slechte imitatie van het christendom. Dit verklaart dan ook
waarom de Noord-Koreaanse autoriteiten het christendom als de grootste nationale bedreiging ziet.
Alleen het christendom kan Juche als valse godsdienst ontmaskeren.

Alleen het christendom kan Juche als valse godsdienst ontmaskeren.
Christenen in Noord-Korea


Waar het leven voor niet-christenen in Noord-Korea vaak al zwaar is, lijden christenen het meest
onder het drukkende regime. Naar schatting leven er vandaag de dag ruim 100.000 tot 400.000
christenen in Noord-Korea. Daarvan leven minstens 50.000 christenen leven in strafkampen.

Voor Noord-Koreaanse christenen is het erg lastig om hun geloof in de praktijk te brengen. Altijd ligt
het gevaar van ontdekking op de loer. Burgers bespioneren elkaar en op school worden kinderen
uitgehoord door hun leraren. Door versprekingen van kinderen zijn al veel gezinnen in strafkampen
beland. Het lot van vrijwel iedereen die als christen wordt ontmaskerd – en hun families. Christenen
in Noord-Korea zijn daarom genoodzaakt hun geloof zorgvuldig geheim te houden.

Gelovigen komen in het geheim samen.Gelovigen komen in het geheim samen.Bewakers van het Evangelie


Veel Noord-Koreaanse christenen zijn in het buitenland in aanraking gekomen met het christelijk
geloof. Bij terugkeer namen ze hun getuigenis mee naar hun eigen land.

Maar er is ook een andere categorie christenen in Noord-Korea. Mensen zoals de familie Bae.

“Zij zijn het overblijfsel, geboren uit martelaren en erfgenamen van het geloof dat hun voorouders al
aanhingen. Ze behoren bij de zevenduizend aan wie God de bijna onmogelijke taak gaf om nooit de
knielen voor de Baäl, in waarschijnlijk het meest idolate land in de menselijke geschiedenis.”
(Eric P. Foley, directeur Seoul USA).

De grootouders van meneer Bae hebben als christenen de onderdrukking meegemaakt vanaf het
eerste moment dat Kim-Il-Sung aan de macht kwam. De grootvader van meneer Bae was een man
die dicht bij God leefde. Tijdens zijn leven heeft hij met regelmaat Gods stem gehoord. Meer dan
eens heeft dit het leven van hem en zijn familie gered. Zo verbrandt hij op Gods bevel alle Bijbels.

Op bevel van God verbrandt hij alle Bijbels.
Een dag later vindt er een huiszoeking plaats.

Precies op tijd, want één dag later wordt er door de autoriteiten een huiszoeking gedaan.
Dit boek vertelt het verhaal van drie generaties christenen die met slechts wat ‘puzzelstukjes’ het
belangrijkste in hun leven aan elkaar doorgeven: het Evangelie.


Passage uit ‘De geheime erfenis’ – meneer Bae:


“De Tien geboden hoorde ik voor het eerst uit de mond van mijn grootvader. Niet dat hij ze zo
noemde of dat hij vertelde waar ze vandaag kwamen. Voor mij waren het gewoon tien adviezen die ik
hem keer op keer aan mijn moeder, vader, oom en andere familieleden hoorde geven wanneer we
zondagochtend vroeg bij elkaar kwamen in het huis van mijn grootouders. Steel niet. Begeer niet. Lieg
niet. Toon eerbied voor je vader en moeder. Wat het probleem ook was, één van die tien adviezen
leek er altijd de oplossing voor te zijn.”

"Het verhaal van de familie Bae:
een bijzonder getuigenis uit eerste hand."


Aanbeveling


In veel landen vindt christenvervolging plaats. Honderden miljoenen christenen lijden vanwege hun
geloof. Dat is in Noord-Korea niet anders. Toch is Noord-Korea in veel opzichten een uniek land. De
ondergrondse kerk in Noord-Korea is daadwerkelijk anders dan andere ondergrondse kerken.

Als vrijwilliger voor SDOK las ik het boek 'De geheime erfenis'. Het verhaal van de familie Bae is een bijzonder getuigenis, verteld uit de eerste hand. Het heeft mij persoonlijk veel geleerd en inzichten gegeven in het leven van christenen in Noord-Korea.

Een absolute aanbeveling voor iedereen die meer wil weten over de Noord-Koreaanse kerk!


- deze blog is geschreven door vrijwilliger Stephanie Moerdijk
Terug naar overzicht
Binnenkort online te lezen: 'De geheime erfenis'

Binnenkort online te lezen: 'De geheime erfenis'

Helaas is het boek niet meer beschikbaar, maar houd deze link in de gaten! We bieden het boek binnenkort aan als e-book.

Bekijk onze andere boeken