Dopelingen gered door zandstorm

10-10-2016
Zo’n vijftig christenen in het Midden-Oosten ervoeren de machtige bescherming van de Heere Jezus Christus aan den lijve. Toen zij werden aangevallen door militanten, ontstond er een enorme stofstorm waardoor de christenen uit het zicht van hun schietende belagers raakten.

Vierentwintig gelovigen met een islamitische achtergrond wilden gedoopt worden. Voorganger Paul, directeur van Bibles4MidEast: “De nieuwe gelovigen vroegen ons persoonlijk hen te dopen. Dus we baden en vastten drie dagen samen. We waren op zondag 2 oktober met ongeveer vijftig mensen, inclusief de dopelingen. Met de bus reden we naar de Arabische zee. In het water van de Arabische zee getuigden zij van hun geloof in Jezus Christus en dus doopten wij hen.”

Schieten
“Na de doopdienst hebben we gebeden en daarna gingen we terug met de bus om in onze huiskerk het Heilig Avondmaal te vieren. Plotseling kwamen er drie of meerdere auto’s met militanten aan. Zij begonnen op ons te schieten”, vertelde Rizwan, één van de dopelingen.

Toen we de militanten zagen, wisten we echt niet wat we moesten doen, dus we begonnen te bidden


“We hadden de doopdienst geheim gehouden en weten niet hoe de informatie naar de militanten is gelekt. Misschien was het hun plan ons te doden in de zee tijdens de doopdienst. Maar op de een of andere manier was onze dienst eerder klaar dan verwacht en we wilden terugkeren naar onze huiskerk. Toen we de militanten zagen, wisten we echt niet wat we moesten doen, dus we begonnen te bidden tot God om Zijn machtige bescherming. De jonge buschauffeur reed zo snel hij kon. De militanten volgden ons op hoge snelheid. We dachten dat we allemaal vermoord zouden worden.”

Beschermende handen
“Plotseling zagen we een enorme stofstorm achter onze bus. In eerste instantie werden we allemaal bang toen we het zagen. We dachten dat we misschien niet verder zouden kunnen rijden en dat de militanten ons zouden aanhouden. Maar, prijs de Heere! Prijs de Heere nogmaals en nogmaals! We voelden allemaal dat de Heere Jezus Christus boven de stofstorm verscheen als een machtige en bijzondere Man. Hij toonde ons met een lieflijke glimlach Zijn beschermende en liefhebbende handen. Jezus heeft ons gered! Hij blokkeerde de weg van de militanten met een stofstorm. We hoorden weer dat er werd geschoten in onze richting, maar de auto’s van de militanten hebben we niet meer gezien. Met lofzang en dankgebeden voor onze God, keerden we terug en we loofden hem met grote vreugde. Nogmaals loven en danken we onze Heere Jezus Christus voor het tonen van Zijn liefde en zorg aan zijn kinderen.”

Bron: Bibles4mideast.com
Terug naar overzicht