De vroege kerk en nu: ik een martelaar?

07-10-2020
Blog: SDOK-medewerker 'Margreet van Dam' brengt de vroege kerk dichterbij
Heb jij de serie verhalen over de vroege kerk op onze website ook gelezen? Wat vond je ervan? Medewerker 'Margreet van Dam' (niet haar echte naam) had er in eerste instantie moeite mee.

"Ik vond het moeilijk om me echt te laten raken."

Toen ik de verhalen las, merkte ik dat ik het moeilijk vond om me echt te laten raken. Verhalen van martelaren die zo lang geleden leefden, in zo’n andere omgeving, met vreemde namen in een andere cultuur... Ik weet het, ook in onze tijd zijn er verhalen van christenen die om hun geloof vervolgd worden. Bij  SDOK horen we ze dagelijks.

Christenen ver weg, zoals in Noord-Korea, China of Eritrea die gevangenzitten om hun geloof. Sommigen sterven zelfs omdat ze Christus niet willen verloochenen, martelaren voor hun geloof. Deze christenen lijken echte geloofshelden, mensen die tot het uiterste rotsvast bleven geloven. Maar daarmee staan martelaren gevoelsmatig ook ver van me af, want zo’n geloofsheld voel ik me niet. Ik weet niet of ik diezelfde moed zou hebben om staande te blijven.  

Griekse betekenis


Laatst hoorde ik een uitleg die me hierbij hielp. SDOK is internationaal verbonden met een zusterorganisatie die ‘Voice of the Martyrs’ heet; ‘stem van de martelaren’. Hun directeur vertelde wie martelaren zijn. We denken al snel aan het Bijbelse voorbeeld van Stefanus, die werd gestenigd om zijn geloof in Jezus Christus. Maar wist je dat het Griekse woord dat voor ‘martelaar’ wordt gebruikt meer betekenissen heeft dan alleen ‘iemand die vanwege zijn geloof is gestorven’? Het Griekse woord voor martelaar betekent vooral ‘getuige’. Dat kan in juridische zin van het woord zijn, iemand is ‘martelaar’, getuige in een rechtszaak. Maar het gaat ook op in de bredere zin, een ‘martelaar’ heeft iets gezien of meegemaakt en deelt dat verhaal, hij is een getuige.  

Wolk van getuigen


In de Bijbel wordt na de opsomming van gelovigen uit het Oude Testament in Hebreeen 11 gezegd: Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen (martelaren!) rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. (Heb 12:1)

Die gelovigen uit het Oude Testament waren bepaald geen perfecte gelovigen: Abraham loog over zijn vrouw, Sara lachte om het woord van God, Jakob bedroog zijn vader, Mozes heeft iemand vermoord, Rachab was een hoer en ga zo maar door. Ook zijn niet al deze gelovigen gestorven omdat ze de God van Israël aanbaden. Toch wordt het woord ‘martelaar’ voor hen gebruikt. Zij waren namelijk wel getuige van Gods grote daden. Al struikelend zijn ze Hem gevolgd. Ondanks hun klein geloof en misstappen, werkte God door hen heen. Zij zijn martelaren, getuigen.

"Als ‘martelaar’ hoef ik dus geen perfecte gelovige of geloofsheld te zijn."


Nu komt het woord ‘martelaar’ opeens een stuk dichterbij. Als ‘martelaar’ hoef ik dus geen perfecte gelovige of geloofsheld te zijn. Het betekent ook niet per se dat ik sterf voor mijn geloof. Het betekent wel dat ik getuige van Gods grote daden ben. En dat kan ook hier en nu, dichtbij, op de plek die God mij gegeven heeft. Dat is wat de Here Jezus ons beloofde in zijn laatste woorden op aarde: Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen (martelaren!) zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. (Hand 1:8)

Met de hulp van Gods Geest mogen we klasgenoten, buren, collega’s en familieleden laten weten dat Jezus leeft!
Terug naar overzicht