Brief van Chinese voorganger

01-09-201625 x geraaktleestijd 8 min
Voor de tweede keer schrijft voorganger Li Guozhi een brief vanuit een Chinese gevangenis. Ondanks dat er tekenen zijn dat hij gemarteld wordt, ziet hij de gevangenschap als voorrecht. God gebruikt volgens hem deze tijd als een bijzondere gave om Li Guozhi rust te geven van zijn werk.

Lieve vrouw: alles gaat goed!

Ik ontving je brief op 30 juni. Ik ben dankbaar. Plotseling dacht ik aan een lied, maar ik kon me niet de hele tekst herinneren. Een gedeelte ervan gaat zo: “Het pad dat we gaan kent een lach en een traan; het is allemaal genade van God”. Je kunt het zingen. Het heet ‘Tekenen van genade’ van Shen Xiaomei.

Wees niet te zuinig. Koop wat vlees, kip en vis voor onze zonen. Ze zijn op dit moment in de groei.

Over de zorg en de wens van onze vrienden om een website te maken met artikelen: ik denk niet dat ze dat op dit moment moeten overwegen. Je kunt ze zeggen dat dat mijn mening is. Bedank hen dat ze zo zorgzaam en betrokken zijn. Ik herinner me een gedeelte uit de Bijbel dat zelfs jonge, sterke leeuwen hongerig zijn.

(…)

Wees niet te zuinig. Koop wat vlees, kip en vis voor onze zonen. Ze zijn op dit moment in de groei; koop wat geschikte snacks voor hen. Het geld dat ik heb is voldoende tot oktober. Er zijn veel winkeltjes in de buurt. Ik heb genoeg te eten. Ik kreeg zojuist 800 yuan (€ 110). Je hoeft niet twee keer per maand naar de gevangenis te komen. Een keer per maand is genoeg. Maak niet teveel geld over. 600 yuan (€ 80) per maand is meer dan genoeg. Psalm 23 zegt: De Heer is mijn herder, ik heb al wat ik nodig heb. Je zou het hele hoofdstuk moeten kopiëren.

Ik hoor niet langer lawaai maar kan beter luisteren naar de stem van de Heere.
 
Ik wil graag met je delen wat ik met jou heb ontvangen. God geeft mij een jaar van rust na 23 jaar hard werken. Vroeger, toen ik buiten (de gevangenis) was, kwamen dingen altijd onophoudelijk op me af want er waren veel verschillende soorten dingen waar ik me mee bezig moest houden. De Israëlieten werkten steeds zes jaar en rustten in het zevende jaar. Dit is een goede plaats om te rusten; het afgesneden zijn van de wereld brengt me dichter bij God. Ik hoor niet langer lawaai maar kan beter luisteren naar de stem van de Heere. “De Heere troont boven de watervloed, ja, de Heere als koning voor eeuwig (Psalm 29:10). Echte rust staat los van de omgeving. Het maakt niet uit of de golven stil zijn of dat de zee brult, onze harten vinden rust in God, net zoals een gespeend kind slaapt in de armen van zijn moeder. Ik wil God danken voor deze speciale methode om deze speciale gift aan ons gezin te geven. Laten we het accepteren en ervan genieten met een dankbaar hart.
 
Na deze periode (in de gevangenis) zal mijn geestelijk leven nog meer het tegengestelde zijn van het lied dat zegt ‘Een menigte overspoelde mijn koninkrijk maar niemand wilde mijn kruis dragen’. Je kunt het lied zingen.

‘Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’ (1 Tess 5:16-18). Je moet altijd bidden. Denk aan Petrus in Johannes 21. Drie keer toonden de discipelen hun zwakheid en drie keer antwoordden ze Jezus. De apostelen waren vol van de Heilige Geest en getuigden voor de Heere, ze leidden mensen naar Hem. Leef niet in zwakheid en verwarring. Dat is Satans plan. Wees vol van de Heilige Geest en blijf ver van geestelijk moeilijke omstandigheden. Vervul alle voorschriften van de Heere. Ban alle negatieve gedachten en stemmen uit je leven. Amen.

Het is van onvergelijkbare waarde om elkaar te bemoedigen met de woorden van God.
 
Luister vaker naar preken van pastor Wang. Dat zal je erg helpen. Laten de woorden van God je sterker maken. Het is van onvergelijkbare waarde om elkaar te bemoedigen met de woorden van God. Dank mijn moeder en tante voor mij. Zij zijn de engelen in onze familie die ons altijd helpen. Groet iedereen. Gods voorschriften zullen zeker worden vervuld. Laten we de volgende keer praten. Bewaar de brieven. Gooi ze niet weg.
 
Over het studeren van Xiangen op zijn muziekinstrument: hij zou een beetje moeten repeteren. Hij moet geen druk ervaren, niet van jou en ook niet van zichzelf. Laat Mu’en een half uur per dag spelen op zijn instrument na schooltijd zodat hij het niet vergeet. Je kunt eten en plezier hebben met Xindes moeder. Wees gelukkig. Goedenacht. Stuur een foto van mijn tante, dat kan nuttig zijn.
 
Jehova-nissi, Emmanuel [Noot van de redactie: Deze twee zinnen zijn Hebreeuws voor 'De Heer is mijn banier "en" God met ons "]
 
Uw man, die de gunst van God heeft ontvangen met jou:
Li Guozhi
Terug naar overzicht
25 keer geraakt